Fran

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU