Samostojni izpis sestavka

sinkretízem -zma (ī) knjiž. združevanje, spajanje različnih, nasprotujočih si nazorov, religij ali njihovih elementov v skladno celoto: za njihovo kulturo je značilen neke vrste sinkretizem / hinduizem predstavlja sinkretizem bramanskih in budističnih elementov; sinkretizem zahodne in vzhodne miselnosti / verski sinkretizem
 
lingv. sklonski sinkretizem pojav, da kak sklon izraža pomen več nekdanjih sklonov
Slovar slovenskega knjižnega jezika