Samostojni izpis sestavka

Ta beseda je bila v slovenščino prevzeta pred kratkim. Če želite, lahko predlagate njen slovenski prevod oz. slovenščini bližji zapis ali pa glasujete za že oddane predloge.
brainstorming -a cit. [brêjnstórming-] m (ȇ-ọ̑)
tehnika spodbujanja ustvarjalnosti in iskanja rešitev, ki jo izvaja skupina ali posameznik s spontanim nizanjem idej: Nato spet skupaj sedemo za mizo – nekakšen brainstorming različnih idej, od katerih se odločimo za eno samo E agl. brainstorming iz brain 'možgani' + tvor. od storm 'vihar'
Slovar novejšega besedja
Predlog prevoda Uporabnik Datum
domísličenje 0 0 Mejdun 28.10.2014 Prenesi v:
predlogoroj 0 1 Stjepan Jurčić 22.10.2015 Prenesi v:
predlogokaz 0 0 Stjepan Jurčić 22.10.2015 Prenesi v:
predlogogled 0 0 Stjepan Jurčić 22.10.2015 Prenesi v:
predlogomet 2 0 Stjepan Jurčić 22.10.2015 Prenesi v:
zamiselnik 0 0 Barbarca 5.2.2016 Prenesi v:
idejnik 1 0 Barbarca 5.2.2016 Prenesi v:
možgančenje 3 0 blazi1 24.5.2016 Prenesi v:
možganopih 1 0 Balko 27.5.2016 Prenesi v:
možganoviharjenje 2 0 Marko Krmac 2.6.2016 Prenesi v:
možganjenje 0 0 amundsen 27.1.2017 Prenesi v:
predlogodajstvo 0 0 Zvezdoslovec 16.2.2017 Prenesi v:
pametovanje 0 0 Simona 1.3.2017 Prenesi v:
vetroglaviti 1 0 perjanski 18.3.2017 Prenesi v:
možganovanje 0 0 matthias 22.3.2017 Prenesi v:
zamislodajstvo 0 0 Zvezdoslovec 11.7.2017 Prenesi v:
zamislonizanje 0 0 Zvezdoslovec 21.8.2017 Prenesi v:
predlogonizanje 0 0 Zvezdoslovec 21.8.2017 Prenesi v:
premlevanje 0 0 Zvezdoslovec 7.9.2017 Prenesi v:
Predlagajte novo besedo!