Samostojni izpis sestavka

Ta beseda je bila v slovenščino prevzeta pred kratkim. Če želite, lahko predlagate njen slovenski prevod oz. slovenščini bližji zapis ali pa glasujete za že oddane predloge.
offshore -- in off-shore -- cit. [ôfšór] v prid. rabi (ȏ-ọ̑)
1. ki se nanaša na državo ali del države, kjer pravni red predpisuje nizke ali ničelne davke za dejavnosti: offshore območje in območje offshore; Mednarodni denarni sklad Kajmanske otoke uvršča med offshore države
2. ki se nahaja ali poteka v tuji državi, kjer pravni red predpisuje nizke ali ničelne davke za dejavnosti: offshore podjetje in podjetje offshore; Offshore družbe so trgovinske ali storitvene družbe, ki izkoriščajo posebne davčne in carinske olajšave, olajšave trgovinskega in deviznega nadzora ter druge olajšave E agl. offshore 'inozemski', prvotno 'oddaljen od obale', iz off 'stran, proč' + shore 'obala'
Slovar novejšega besedja
Predlog prevoda Uporabnik Datum
brezdavčno 0 0 ladicek 3.11.2016 Prenesi v:
odzemski 0 0 okram 24.3.2017 Prenesi v:
Predlagajte novo besedo!