Samostojni izpis sestavka

..(átik)a ž. prip. obr. (á)
1. 'popredmetena (tudi metonimična) lastnost' idiomátika, shemátika, sistemátika
2. 'skupno ime' aksiomátika, problemátika, simptomátika; prim. ..a2
Slovenski pravopis