Samostojni izpis sestavka

..(á)vec -vca m. prip. obr., pri korenih z izglasnim l, lj na koncu podstave; tudi ..(á)lec (ȃ) člov. 'vršilec' razpravljávec, veslávec; prim. ..vec
Slovenski pravopis