Samostojni izpis sestavka

ádjektivum -a m adjektiv: kak i v-táksi adjectivumai, steri szo KOJ 1833, 11
Slovar stare knjižne prekmurščine