Vorenc

Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar