Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
à4 predl. s tož. ‛po’ v primerih tipa à 5 EUR ‛po pet evrov’ (20. stol.).
 
Razlaga
 
Tujka, prevzeta iz evr. jezikov, v rabi le v trgovskem žargonu. Izhodišče je frc. predl. à, npr. à 5 euros ‛po pet evrov’, ki se je razvil iz lat. ad ‛pri, k’ (LaÉ, 1, Du, 49).
 
Slovenski etimološki slovar³