Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
a- predpona v tujih sestavljenkah, pred samoglasniki an- ‛ne-’ (19. stol.), npr. ȁsimetrȋja, ahistọ́ričen, analfabẹ̑t.
 
Razlaga
 
Znano v vseh evr. jezikih. Izhodišče je gr. a- ‛ne’, pred samoglasniki an-, kar se je razvilo iz ide. *n̥- (od tod tudi nem. un-, npr. unsicher ‛negotov’, lat. in-, npr. incertus v enakem pomenu, pslovan. *ję- v *ne-ję-vě̋rъ, sloven. nejevẹ́ren), ničte prevojne stopnje ide. nikalnice *ne ‛ne’ (Po, 757),
 
Povezani iztočnici
 
glej , nejevẹ́ren in ustrezne tujke.
Slovenski etimološki slovar³