Samostojni izpis sestavka

abranek
Črnovrški dialekt