Zadetki iskanja

Jezikovna
Zveza črke in števke: športne skupine U16

Kako se pravilno zapiše kategorija v športu, U-16, U16 ali U 16 in zakaj? V praksi namreč ni enotnega zapisovanja.

Jezikovna
Zveza črke in števke (2)

Zanima me, kako pišem okrajšano hipoteza1, stično ali nestično: H1 ali H 1.

Jezikovna
Zveza črke in števke (3)

Hišne številke s črko v SP 2001 niso opredeljene, ali se te črke zapisujejo z veliko/malo črko in pa ali se številko in črko piše (ne)stično. Lahko podate pravilni zapis spodnjega primera?

Primer:

  • 35a ali 35 a

oziroma

  • 35A ali 35 A

V knjigi Pravopisni priročnik (iz leta 2000) avtorja Jožefa Skaze je izrecno pravilna le različica s presledkom (35 a). Zakaj?

Jezikovna
Zveza predlogov »od« in »do«

Ali je pri zvezah, ki zajemajo več zaporednih enot, pravilno/sprejemljivo pisati točke 2 do 8, priporočila1 do 6, smernice 7 do 15? Ali je (edino) pravilno pisati točke od 2 do 8, priporočila od 1 do 6, smernice od 7 do 15?

V SSKJ je navedeno, da se v primerih, ko imamo dano začetno in končno točko/mejo, predlog do uporablja v zvezi z od. Samo v primeru, ko je do dejansko izražen s pomišljajem, je od fakultativen (naveden v oklepaju). Po drugi strani se za izražanje približne, vmesne mere do samo včasih uporablja v zvezi z od – ali bi to lahko dejansko nakazovalo, da bi se pri zvezi točke 2 do 8 lahko razumelo, da gre za približno izražanje? In tudi zadnji primer, v katerem je samo do, je označen kot publ. – ali to pomeni, da je tak zapis dejansko zaznamovan?

V Slovenskem pravopisu se do kot razmejevalni predlog uporablja samo v zvezi z od.

Jezikovna
Zveza samostalnika »trošarina« s predlogom

Prosim vas za mnenje, katera predložna zveza je najustreznejša: trošarina od vina/na vino/za vino.

Stanje v priročnikih:

  • v SSKJ-ju sta predložni zvezi trošarina od in trošarina na;
  • v Pravnem terminološkem slovarju samo trošarina na;
  • v Slovenskem pravopisu pa za to predložno zvezo ni zgleda.

Glede na Gigafido je v splošni rabi najpogostejša zveza trošarina za, pogosta je tudi trošarina na, še najmanj pa se uporablja trošarina od.

Ali torej v pravnih besedilih – zaradi poenotenja, saj je tudi v Zakonu o trošarinah nedosledno uporabljena enkrat trošarina za, drugič trošarina od – upoštevati jezikovna priročnika ali jezikovno rabo, ki gre v smeri besedne zveze trošarina za?

Jezikovna
Zveze tipa »več njih«

Ali lahko kaj malega razložite o zvezah tipa več njih (27njih ipd.), ki so se razpasle celo med sicer bolj pismenimi? Morda bi se dalo s preprosto razlago na družbenih medijih celo kaj doseči ...

Jezikovna
Zvezi »do kam« in »do kod«

V medijih se pogosto pojavlja zveza do kam. Na primer v naslovih: Do kam lahko seže rast trgovcev? (Dnevnik), Do kam bo segalo morje? (Delo), Do kam seže podpora slovenskih parlamentarcev? (Večer), Do kam za naš teran (Val 202). Primer s tem prislovnim zaimkom se pojavi tudi v razlagi gesla kam v SSKJ: Pokazal je, do kam naj odkosijo. Je zveza do kam potemtakem enakovredna zvezi do kod?

Jezikovna
Ženska oblika besede »mislec«

Kako se glasi ženska oblika besede mislec?

Jezikovna
Ženska oblika besede »plemenitež«

Kako se pravilno glasi ženska oblika samostalnika plemenitež – plemenit človek?

Jezikovna
Ženska oblika poklica »živilski tehnik«

Kakšna je ženska oblika poklica živilski tehnik?

Jezikovna
Ženska oblika priimka »Kliš«

Kako se pravilno sklanja priimek osebe ženskega spola, če v besedilu priimek nastopa samostojno, torej je ime osebe izpuščeno? Ali je pravilen zapis: »Besedilo Kliševe je zelo zanimivo.«

Jezikovna
Ženska oblika priimka »Remic«

Zanima me, kako se pravilno predstavim s priimkom Remic: Remiceva ali Remičeva.

Jezikovna
Ženska oblika samostalnika »geograf«

Zanima me, ali je pravilno poimenovanje geografinja ali geografka.

Jezikovna
Ženska oblika samostalnika »lovec«

Pozdravljeni! Za ž. sp. sam. lovec je uveljavljena oblika lovka, kar navaja tudi SSKJ. Pojavilo pa se je mnenje, da je lovka tudi priprava. Zato naj bi bila ženska, ki lovi, lovkinja ali lovica.

Lepo prosim za Vaše mnenje in se Vam zanj najlepše zahvaljujem.

Jezikovna
Ženska oblika samostalnika »praktik«

Zanima me, kako je z žensko obliko samostalnika praktik.

Jezikovna
Ženska poimenovanja poklicev

Zanima me, če je mogoče besedo računovodja uporabiti tudi za osebno ženskega spola. Marsikomu je taka rešitev tuja (zaradi obstoječe ženske oblike računovodkinja). Kako pa je s parom zborovodkazborovodkinja? Je tu kaj pomenskih razlik?

M. Z.

Jezikovna
Ženski pedofil je ...?

Veliko se ukvarjam s slovenskim pravopisom oziroma z jezikom na splošno, ker prevajam tuja dela, pa tudi sam pišem in objavljam prozo. Zanima me, kakšna je ženska oblika besede pedofil? V SSKJ je nisem našel. V Novi besedi sem dobil en sam zadetek: s pedofilkami.

Jezikovna
Ženski priimki kot navedenke

Zanima me vaše mnenje o rabi zgolj priimka v strokovnih oz. znanstvenih besedilih, ko gre za avtorico, npr.: Novak (2004: 15) je zapisala.

Take rabe je precej še zlasti v socioloških in drugih družboslovnih besedilih, opažam pa, da je precej nevtralna že v hrvaški publicistiki, npr.: »Glavni naglasak razgovora (s glavnim tajnikom Ban Ki-moonom) bila je imigrantska kriza«, kazala je Grabar-Kitarović u izjavi za hrvatske novinare.

Jezikovna
Ženski spol in samostalnik »vodja«

Zanima me, ali obstaja kak pomislek proti rabi oblik vodja ali vodinja oz. vodjinja kot ženske ustreznice moškemu oz. katera oblika je priporočljiva.

Jezikovna
Živost pri abstraktnih samostalnikih, ki imajo tudi predmetni pomen

Ali samostalnik model uporabljamo s podspolom živosti ali ne? Gre za besedilo naslednjega značaja:

  • Profesor že s prvo povedjo romana svojega dijaka Tajsija prizna za model želje.
  • S tem profesor Tajsija prizna za svoj občudovani model, ki mu predstavlja idealno identiteto.

Število zadetkov: 2040