Zadetki iskanja

Avtomatika
algebrájska zánka -e -e ž
Avtomatika
algorítem vódenja -tma -- m
Avtomatika
amplitúda -e ž
Avtomatika
amplitúdni odzív -ega -a m
Avtomatika
amplitúdni razlóček -ega -čka m
Avtomatika
amplitúdno normíranje -ega -a s
Avtomatika
amplitúdno popáčenje -ega -a s
Avtomatika
amplitúdno skalíranje -ega -a s
Avtomatika
analíza glávnih komponént -e -- -- ž
Avtomatika
analízni instrumènt -ega -ênta m
Avtomatika
analogíja -e ž
Avtomatika
analogíja F-I -e -- ž
Avtomatika
analogíja F-U -e -- ž
Avtomatika
analogíja síla-napétost -e -- ž
Avtomatika
analogíja síla-tók -e -- ž
Avtomatika
analógna simulácija -e -e ž
Avtomatika
analógni elektrónski regulátor -ega -ega -ja m
Avtomatika
analógni modél -ega -a m
Avtomatika
analógni računálnik -ega -a m
Avtomatika
analógni signál -ega -a m
Število zadetkov: 1753