Zadetki iskanja

Celotno geslo Kostelski
ajaaˈjaː medm.
Celotno geslo Kostelski
Ajbelj gl. Ajbljen
Celotno geslo Kostelski
Ajbeljčan gl. Ajbljenec
Celotno geslo Kostelski
Ajbeljčanka gl. Ajbljenčica
Celotno geslo Kostelski
ajbeljski gl. ajbljenski
Celotno geslo Kostelski
Ajbljenˈaːi̯bl’en -a in ˈvaːi̯bl’en -a m
Celotno geslo Kostelski
Ajbljenčicaˈaːi̯bl’enčėca -e in ˈvaːi̯bl’enčėca -e ž
Celotno geslo Kostelski
Ajbljenecˈaːi̯bl’enc -a in ˈvaːi̯bl’enc -a m
Celotno geslo Kostelski
ajbljenskiˈaːi̯bl’enskė -a -ȯ in ˈvaːi̯bl’enskė -a -ȯ prid.
Celotno geslo Kostelski
ajdaˈaːi̯da -e ž
Celotno geslo Kostelski
ajdiˈai̯dė, mn. ˈai̯te medm.
Celotno geslo Kostelski
ajdideai̯dėˈdeː medm.
Celotno geslo Kostelski
ajdovˈaːi̯dȯf -dȯva -ȯ prid.
Celotno geslo Kostelski
ajmemeniai̯ˈmemenė prisl.
Celotno geslo Kostelski
ajmohtˈaːi̯moxt -a m
Celotno geslo Kostelski
ajmohtarˈaːi̯mȯxtar -ja m
Celotno geslo Kostelski
ajmožnaˈaːi̯možna -e ž
Celotno geslo Kostelski
ajmožnikˈaːi̯mȯžnėk -a m
Celotno geslo Kostelski
ajnfahˈai̯nfax -- -- prid.
Celotno geslo Kostelski
ajnrikatiai̯nˈrikat -an dov.
Število zadetkov: 16791