Zadetki iskanja

Urbanizem
akvárij -a m
Urbanizem
alêja -e ž
Urbanizem
alohtóni prebiválec -ega -lca m
Urbanizem
álpska híša -e -e ž
Urbanizem
ambiènt -ênta m
Urbanizem
ambientálna kakôvost prostóra -e -i -- ž
Urbanizem
amfiteáter -tra m
Urbanizem
analíza prostóra -e -- ž
Urbanizem
analíza vsebíne -e -- ž
Urbanizem
anekuména -e ž
Urbanizem
angléški krajínski slóg -ega -ega -a m
Urbanizem
antropogéna dánost -e -i ž
Urbanizem
antropogéni vplív -ega -a m
Urbanizem
antropogéno okólje -ega -a s
Urbanizem
ántropogeografíja -e ž
Urbanizem
antropologíja -e ž
Urbanizem
antropometríja -e ž
Urbanizem
apartmájsko stanovánje -ega -a s
Urbanizem
aplikatívni sistém -ega -a m
Urbanizem
ápsida -e ž
Število zadetkov: 2173