Zadetki iskanja

Celotno geslo Etimološki
abstrȃkten -tna prid.
Celotno geslo Etimološki
abstrȃktnost – glej abstrȃkten
Celotno geslo Etimološki
abstrȃktum – glej abstrȃkten
Celotno geslo Etimološki
absȗrd -a m
Celotno geslo Etimološki
absȗrden – glej absȗrd
Celotno geslo Etimološki
absȗrdum – glej absȗrd
Celotno geslo Etimološki
acetọ̑n -a m
Celotno geslo Etimološki
ȃdamovo jȃbolko -ega -a s
Celotno geslo Etimološki
adaptácija – glej adaptȋrati
Celotno geslo Etimološki
adaptacȋjski – glej adaptȋrati
Celotno geslo Etimološki
adāpter – glej adaptȋrati
Celotno geslo Etimološki
adaptȋrati -am nedov.
Celotno geslo Etimološki
adekvȃten -tna prid.
Celotno geslo Etimološki
adekvȃtnost – glej adekvȃten
Celotno geslo Etimološki
adȋjo medm.
Celotno geslo Etimološki
ȃdjektiv -a m
Celotno geslo Etimološki
ȃdjektiven – glej ȃdjektiv
Celotno geslo Etimološki
adminastracȋjski – glej administrácija
Celotno geslo Etimološki
administrácija -e ž
Celotno geslo Etimološki
administratȋven – glej administrácija
Število zadetkov: 29405