Zadetki iskanja

Prekmurski
Aleksandrínuš -a m Aleksandrinec: Klemens Alexandrinus KŠ 1771, 158
Prekmurski
alelúja medm. aleluja: ſzo rekli: álleluja KŠ 1771, 801; Alleluja, vcſini: Hválte Bogá BKM 1789, 7
Prekmurski
álfa ž neskl. alfa: ja ſzam Alfa i Omega KŠ 1771, 768
Prekmurski
Alféuš -a m Alfej: je bio Alféus KŠ 1771, 1
Prekmurski
Alféušov -a -o Alfejev: ſzin Alfeuſov KŠ 1771, 31
Prekmurski
ali vez.
1. ali: skoulniki eden ali dvá kraiczara dati TF 1715, 4; Nouvi Zákon ali Testamentom KŠ 1771, Ala; ka bi vörvali ali je piſzano ali nej KMK 1780, 4; Csi ogen, ali vojszka, vzeme BKM 1789, 10; csi obetesá, ali 'saloſzt ga obide SIZ 1807, 5; haszek, ali diko KOJ 1833, VII; privoli ali nê AI 1875, kaz. br. 2; szo obrázki ali znamênya glásza KAJ 1870, 7
2. toda: Ali oh jai ino jai! TF 1715, 3; Ali náz obarui od vſzega hüdoga ABC 1725, A4b; Ali jaſz neznam Goſzpodne moih grehov velikoucse SM 1747, 68; Ali dönok tiszto je to právo vadlüvanye KŠ 1754, 10b; je mr’u, ali je trétyi dén je gori ſztano KŠ 1771, 3; Angyelje volo májo, ali tejla nemajo KMK 1780, 9; Zdaj me 'se denejo v-grob moj, Ali na drügom ſzvejti SŠ 1796, 4; Ali mogocse bode sto pitao BRM 1823, II; ali oni szo ga preovládali KOJ 1848, 8; ali naszkoroma eden boj zacsno AI 1875, kaz. br. 3
Prekmurski
alkorán -a m koran: Amurát pa na Alkorán priszégne KOJ 1848, 56
Prekmurski
Álmos -a m Almoš, madžarski vojvoda: Álmos vküpnarédi KOJ 1848, 7
Prekmurski
álmošnja -e ž miloščina: álmosnya se deli SM 1747, 88
Prekmurski
álmoštvo -a s miloščina: álmoſtvo vaſe ne csinte KŠ 1771, 17; Naj bode tvoje álmoſtvo KŠ 1771, 18; Álmoſtvo KMK 1780, 80; Jancsek je álmostvo sô proszit KAJ 1870, 125
Prekmurski
alóeš -a m aloja: myrrhe i aloeſa KŠ 1771, 331; prineſzao je zmejſanye mirhe, i Áloëſſa KM 1796, 112
Prekmurski
Ambrúš -a m Ambrož: Krizoſztomus i Ambrús KŠ 1771, 601; Szvéti Ambrús KM 1783, 94
Prekmurski
àmen medm. amen: Amen TF 1715, 23; Amen SM 1747, 87; Amen KŠ 1771, 261; tak bojdi BKM 1789, 7
Prekmurski
Amèrika -e ž Amerika: vu Americo KŠ 1771, A5b; Amerika KM 1790, 8; Gdare szo krumpise z-Ámerike v-Europo prineszli KAJ 1870, 154; v-Ameriki toliko prpôvalo AI 1875, 8; v vroči kraji Amerike AI 1878, 7
Prekmurski
amerikánski -a -o prid. ameriški: amerikanszko blago AI 1875, 8
Prekmurski
ametìstuš -a m ametist: te dvanájſzeti amethiſztus KŠ 1771, 806
Prekmurski
Aminadáb -a m Aminadab: Aminadáb je pa poroudo KŠ 1771, 4
Prekmurski
Ámon -a m Amon: Amon je pa poroudo KŠ 1771, 5
Prekmurski
Amonitánec -nca m Amonit: je ſzrecsno obládao Ámonitáncze KM 1796, 53
Prekmurski
Ámoš -a m Amos: Kak je Amos proroküvo BKM 1789, 5
Število zadetkov: 14849