Zadetki iskanja

Smučanje
álpske vezí -ih -í ž
Smučanje
álpski dèskar -ega -ja m
Smučanje
álpski pokál -ega -a m
Smučanje
álpski slóg dèskanja -ega -a -- m
Smučanje
álpski smúčar -ega -ja m
Smučanje
álpski smúčarski čévelj -ega -ega -vlja m
Smučanje
álpski smúčarski sklàd -ega -ega skláda m
Smučanje
álpsko dèskanje -ega -a s
Smučanje
álpsko smúčanje -ega -a s
Smučanje
álpsko tekmovánje -ega -a s
Smučanje
alternatívno smúčanje -ega -a s
Smučanje
alumínijaste lépljene smučí -ih -ih -í ž
Smučanje
amatêrska licénca -e -e ž
Smučanje
amatêrski učítelj smúčanja -ega -a -- m
Smučanje
ambilaterálni dèskar -ega -ja m
Smučanje
amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv -e -e -- -- -- -- -- -- ž
Smučanje
amortizácija grbín -e -- ž
Smučanje
amortizírati súnke -am -- nedov.
Smučanje
amplitúda -e ž
Smučanje
amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča -e -- -- -- ž
Število zadetkov: 4052