Zadetki iskanja

Celotno geslo Etimološki
administrȃtor – glej administrácija
Celotno geslo Etimološki
administrȃtorka – glej administrácija
Celotno geslo Etimološki
administrȋrati – glej administrácija
Celotno geslo Etimološki
admirȃl -a m
Celotno geslo Etimološki
admirȃlski – glej admirȃl
Celotno geslo Etimološki
adrenalȋn -a m
Celotno geslo Etimološki
adȗt -a m
Celotno geslo Etimološki
advȅnt -énta m
Celotno geslo Etimološki
advénten – glej advȅnt
Celotno geslo Etimološki
adventīzem – glej advȅnt
Celotno geslo Etimološki
advȇrb -a m
Celotno geslo Etimološki
adverbiȃlen – glej advȇrb
Celotno geslo Etimološki
advokȃt -a m
Celotno geslo Etimološki
advokȃtka – glej advokȃt
Celotno geslo Etimološki
advokȃtski – glej advokȃt
Celotno geslo Etimološki
advokatȗra – glej advokȃt
Celotno geslo Etimološki
aero- prvi člen tujih zloženk
Celotno geslo Etimološki
aerodinámičen – glej aerodinámika
Celotno geslo Etimološki
aerodinámika -e ž
Celotno geslo Etimološki
aerodrọ̑m -a m
Število zadetkov: 29405