Zadetki iskanja

Urbanizem
arhitektúrni spomeník -ega -a m
Urbanizem
arhitektúrno načrtovánje -ega -a s
Urbanizem
arhitektúrno okrásje -ega -a s
Urbanizem
aritmétična gostôta prebiválstva -e -e -- ž
Urbanizem
arkáda -e ž
Urbanizem
armírani betón -ega -a m
Urbanizem
armíranobetónska konstrúkcija -e -e ž
Urbanizem
armíranobetónski objékt -ega -a m
Urbanizem
asimilácija -e ž
Urbanizem
Aténska lístina -e -e ž
Urbanizem
atributívni podátek -ega -tka m
Urbanizem
átrij -a m
Urbanizem
átrijska híša -e -e ž
Urbanizem
átrijska zazidáva -e -e ž
Urbanizem
átrijski vŕt -ega -a m
Urbanizem
avditórij -a m
Urbanizem
aveníja -e ž
Urbanizem
ávtocésta -e ž
Urbanizem
ávtocéstni prikljúček -ega -čka m
Urbanizem
avtohtóni prebiválec -ega -lca m
Število zadetkov: 2173