Zadetki iskanja

Prekmurski
Žùžana -e ž Suzana: Susanna ABC 1725, A3b; I Joanna i Suſanna KŠ 1771, 191
Prekmurski
žǘževka tudi žǘžavka -e ž žuželka: Krumpise zaprávlas 'zü'zevka je z-Amerike v-Europo prinesena AIP 1876, br. 9, 7; 'Zü'zevke sze na zimô szkrijejo KAJ 1870, 25; Opice živéjo od ftičov, žüževki i pužov AI 1878, 7; Eta mála stvár (krt) vnogo žüžavkov zaprávi AI 1878, 10; i 'zü'zevke noszi vküp KAJ 1870, 20; i žüžavke lovi AI 1878, 24; Pri tak zváni 'zü'zevkaj je escse véksi rázlocsek KAJ 1870, 111; Jež Hráni se žüžavkami AI 1878, 10
Prekmurski
žvègla -e ž piščal, žvegla: Sip; 'svegla KOJ 1833, 171; Liki, ſtera ſzo ali 'zvegla KŠ 1771, 518; Deca z žnjega žveglé dela AI 1878, 48
Prekmurski
žveglár -a m piskač, kdor igra na piščal: Máli 'zveglár KAJ 1870, 140; I szpêvczi i 'zveglárje bodo szpêvali TA 1848, 71; I gláſz ti czitaráſov i muſikáſov i 'zveglárov ne bode vecs csüti KŠ 1771, 800; vido je 'zvegláre KŠ 1771, 30
Prekmurski
žvegláriti -im nedov. piskati, igrati na piščalko: 'zveglárili ſzmo vám, i nej ſzte pléſzali KŠ 1771, 189; niki ſzo 'ſveglárili, i bobnyárili KM 1796, 60
žvegláriti se -im se piskati, igrati na piščalko: kakda ſze ſzpozna, ka ſze 'zveglári KŠ 1771, 518
Prekmurski
žveplèni -a -o prid. žveplen: Oh 'svepléna ſztrasna jama KM 1783, 296; Püſzto je nájmre Boug 'ſvepleni, i ognyeni de'sd'z z-nebéſz KM 1796, 17; imajoucse prſznyeke moudre i 'zveplene KŠ 1771, 783
Prekmurski
žvepleníca -e ž žveplenka, vžigalica: Žveplenica je začnola goreti BJ 1886, 9; Dečák goréčo žveplenico táhiti BJ 1886, 9; Žveplenice BJ 1886, 8; Eden dečák se je rad žveplenicami lôdo BJ 1886, 8
Prekmurski
žveplénka -e ž žveplenka, vžigalica: Žveplo Nüca se za žveplenke AI 1878, 55
Prekmurski
žvèplo -a s žveplo: Sulphur 'Sveplo KMS 1780, A8b; ſzpadno je ogyen i ſveplo od nébe KŠ 1771, 230; On dé de'zd'ziti i 'zveplo TA 1848, 9; Vu Zognyom i 'zveplom gorécsoj mlaki KŠ 1754, 144
Število zadetkov: 14849