Zadetki iskanja

Jezikovna
Zapis imena »Černelavci«

Imam vprašanje glede zapisa krajevnega oz. zemljepisnega imena Černelavci (vas v Prekmurju). Med prijatelji je prišlo do pogovora, da naj bi se uporabljala tudi oblika zapisa vasi, ki se sicer uporablja pogovorno Črnelavci.

Zanima me vaše strokovno mnenje.

Jezikovna
Zapis imena »Hrib - Loški Potok«

Zanima me, kaj je med Hribom in Loškim Potokom – nestični vezaj ali nestični pomišljaj? Veliko zapisov na spletu vsebuje celo stični vezaj, vendar si takšne rabe nikakor ne znam pojasniti. Gre morda za dvojno ime (kot je Šmarje - Sap)?

Jezikovna
Zapis imena ulice: »Šmarješke Toplice«

Zanima me, kakšen je pravilen zapis imena ulice Šmarješke toplice ali Šmarješke Toplice.

Jezikovna
Zapis in sklanjanje imena »Gozd - Martuljek«

Ali se piše Gozd - Martuljek z vezajem ali brez? Kako se sklanja v mestniku?

Jezikovna
Zapis in uporaba besede »muzikal«

Zakaj ne pišemo muzikel namesto muzikal, saj v odvisnem sklonu rečemo muzikla in ne muzikala. Muzikal je samo črkovna prestavitev iz angleščine v slovenščino in nima s kaljo nobene zveze (»Al' bo kal pognalo seme, ...«); poudarek na zadnjem zlogu pa nas privede prav do tega.

Jezikovna
Zapisi s »čim«

Zanima me, kako je z zapisi s čim, in sicer ali lahko zapisujemo čimprej, čimbolj ipd. V e-pravopisu sem namreč našla zapis čimbolj (pri geslu naturizem), drugega pa ne.

Jezikovna
Zapis japonskega termina »kacuobuši«

Prosimo vas za pomoč pri zapisu japonskega termina katsuobushi, ki ga bo vsebovala Uredba Evropske komisije glede mejnih vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov v tem japonskem ribiškem izdelku.

Jezikovna
Zapis japonskih, kitajskih, ruskih ... osebnih, zemljepisnih imen

Nenenhno se pojavljajo težave pri zapisu npr. japonskih, kitajskih, ruskih, ukrajinckih ... imen v slovenščini. Založbe, prevajalci, tudi tujci v Sloveniji, katerih imena zapisujemo, pogosto vztrajajo pri izvirnem/angleškem načinu zapisa. Kako torej zapisati npr. Yu Hua ali Ju Hua (v knjižnem prevodu je prva različica) ali pa Tatsuya Yada ali Tatsuja Jada, Nadya Bychkova ali Nadja Bičkova?

Jezikovna
Zapis koordinat

Zanima me, kako se pravilno zapisuje koordinate v koordinatnem sistemu. x-koordinata, y-koordinata, če ne želim obrniti besednega reda? Ali x koordinata?

Jezikovna
Zapis koordinat v slovenščini

Na vas se obračam v zvezi s pravilnim zapisom koordinat v slovenskem jeziku. Če je na primer angleški izvirnik: N 12°34'56.123456«, kako je potem v slovenščini?

  • N 12° 34' 56.123456"

ali

  • N 12° 34' 56,123456"

Decimalno mesto se po pravopisu zapisuje z vejico, vendar so najdeni zadetki na spletu vsi s piko.

Jezikovna
Zapis kratice z malimi črkami: ASCII in ascii

Ali je možno kratico ASCII napisati tudi z malimi črkami ascii?

Jezikovna
Zapis letnice na javnem vabilu

Prosim, če mi lahko pojasnite, kako je z zapisom letnice na javnem vabilu (plakatu) za odprtje razstave in na vabilu, ki ga pošiljamo gostom ali medijem. Zapišemo na primer:

Odprtje razstave bo v torek, 11. februarja 2014 ...

Je 2014 dovoljeno zapisati ali moramo letnico izpustiti?

Jezikovna
Zapis merskih enot z velikimi tiskanimi črkami

Zanima me, ali se merske enote (m,kg ...) pri zapisu z velikimi tiskanimi (npr. v naslovih) ohranja kot male tiskane ali se jih brez pridržka zapiše z velikimi (5 M, 2 KG)? Če da, kaj storiti v primeru merskih enot, ki so v osnovi sestavljene iz velikih in malih tiskanih (npr. mA)?

Jezikovna
Zapis naziva pred imenom in za njim

Na dodiplomskem programu sem zaključil VSŠ program strojništva ter pridobil naziv diplomirani inženir strojništva. Nato sem diplomiral na podiplomskem specialističnem študijskem programu (povezava) ... Potem se doktoriral na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (doktor znanosti). Kako naj vse skupaj zapišem v ime Boris Kraševec?

Jezikovna
Zapis nepolne oz. necele ure

Zanima me, kako zapisovati necele ure v obliki števnika. Pri celih urah zapisujemo npr. ob 8. uri. Zanima me, ali je ustrezno tudi npr. ob 8.45. uri. Verjetno bi bila najboljša rešitev ob 8.00 in 8.45 – torej ne v obliki števnika, a me vseeno zanima, kako je z obliko števnika. V določenih kontekstih je oblika 8.00 »preformalna« in je bolje zapisati ob 8. uri. Da bi bila raba poenotena, me torej zanima, ali je ob 8.45. uri ustrezno.

Jezikovna
Zapis okrajšave za številko

Zanimajo me možnosti za zapis okrajšave za številko (št.) v mednarodni rabi: a) Se znak lojtra (#) v takšni rabi piše s presledkom ali brez njega (# 1 ali #1)? b) Se latinska okrajšava za N/numero piše z veliko ali malo začetnico (No./no.)? c) Ali morda obstaja še kakšen drug način zapisa okrajšave za številko, ki bi ga lahko uporabili v mednarodni rabi in bi bil hkrati v skladu s slovenskim pravopisom?

Jezikovna
Zapisovanje desetletij v stoletju

Zanima me, kakšen je standard zapisovanja za primer 1780 leta.

Torej:

  • v 1780-ih letih
  • v 1780. letih
  • v 80. letih 18. stoletja
  • v osemdesetih letih 18. stoletja

Kateri zapisi so pravilni? Kateri se preferirajo in kje se preferirajo?

Jezikovna
Zapisovanje glasbenih zvrsti

Zanima me, kako zapisovati (skupaj, narazen, z vezajem) večbesedna poimenovanja glasbenih zvrsti, kot so pank rok, indie rok, death metal, ska pank ipd.

Jezikovna
Zapisovanje nazivov pred imenom in za njim

Kaj menite o zapisovanju univerzitetnih pedagoških nazivov za imenom in priimkom, dr. Janez Novak, izr. prof., namesto do sedaj uveljavljenega zapisa izr. prof. dr. Janez Novak?

Jezikovna
Zapisovanje pravljičnih imen

Zanima me, kako je z zapisovanjem imen pravljičnih bitij. Se pravilno zapiše Mikimiška ali MikiMiška, Peterpan ali PeterPan, Pinkpanter ali PinkPanter, MedvedekUhec ali medvedekUhec, Maliprinc ali MaliPrinc?

Število zadetkov: 1903