O portalu

Sodelavci portala

Predstojnik
Marko Snoj

Urednik portala
Kozma Ahačič

Člani uredniškega odbora
Helena Dobrovoljc
Nina Ledinek
Andrej Perdih
Alenka Porenta
Marko Snoj
Peter Weiss (do 2016)
Mojca Horvat (od 2017)
Mojca Žagar Karer

Izobraževalna dejavnost
Nataša Jakop (natasa.jakop@zrc-sazu.si)

Izdelava strani
Amebis, d. o. o.

Oblikovanje
Hruška, d. o. o.