O portalu

Novosti na portalu

5.0

3. december 2017
 • Dodani in posodobljeni so naslednji slovarji:
  • SSKJ2 (prosti dostop)
  • Metka Furlan: Novi etimološki slovar slovenskega jezika (nov rastoči slovar)
  • eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • ePravopis: Slovenski pravopis 2014–2017 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–2017 (nov prirastek, rastoči slovar)
 • Posodobljene so zbirke:
  • Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav (nove kategorije, dodani so tudi seznami iztočnic po kategorijah)
  • Jezikovno svetovanje
  • Terminološko svetovanje
 • SSKJ (prva izdaja) in SNB sta v desnem iskalnem okvirčku premaknjena v mapo Arhiv. Izboljšano je pametno razvrščanje zadetkov. V računu prijavljenih uporabnikov so dodane nove možnosti.
 • Izboljšano je delovanje iskalnika in odpravljeno več hroščev pri zahtevnejših iskalnih operacijah, prikazu rastočih slovarjev in prikazu SLA.

4.1

25. maj 2017
 • Celovita sprememba zunanje podobe, poimenovanj, opisov itd. rastočih slovarjev ter svetovalnic:
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja > eSSKJ
  • Slovar pravopisnih težav > ePravopis
  • Jezikovno svetovanje > Jezikovna svetovalnica
  • Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav > Pravopisne kategorije ePravopisa
  • Terminološko svetovanje > Terminološka svetovalnica
 • Klik na ikono ali ime slovarja sproži iskanje po celotnem slovarju. V razdelkih O slovarju je dodana možnost Domača stran.
 • O Franu/Gradiva: dodano je gradivo z vajami za šole.
 • Odpravljeni so hrošči in oblikovne pomanjkljivosti pri prikazu eSSKJ, prijavi s Facebookom in pri prikazu statistike.

4.0

19. oktober 2016
 • Dodani so naslednji slovarji:
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja
  • Slovar pravopisnih težav 3.0 (nov prirastek, rastoči slovar); nova oblika slovarja
  • Slovenski lingvistični atlas 2
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 3.0 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Urbanistični terminološki slovar
  • Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar³ (dodane kazalke)
 • Posodobljene so zbirke:
  • Jezikovno svetovanje (celovita prenova)
  • Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav
  • Terminološko svetovanje
 • Dodana je zbirka:
  • ZRCola 2.0: vnašalni sistem in pisava
 • Dodana je funkcija, ki omogoča hitro vrnitev z iskanja po enem slovarju na iskanje po celotnem Franu ter vrnitev »domov«.
 • Napredno iskanje: dodani sta možnosti za iskanje po posebnih znakih ter po mali in veliki začetnici.
 • Dodane so nove ikone nekaterih zbirk.
 • O Franu: dopolnjeno je besedilo z navodili za iskanje.
 • Odpravljeno je več hroščev pri zahtevnejših iskalnih operacijah in posodobljeno izračunavanje statistike.

3.1

7. april 2016
 • Dodan angleški prevod portala.
 • Odprava napake v tipkovnici.
 • Dodan je Tolkalni terminološki slovar.
 • Dodano je gradivo o rabi Frana pri pouku na gimnaziji.

3.0

14. oktober 2015
 • Dodani so naslednji slovarji:
  • Janez Keber: Slovar slovenskih frazemov
  • Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar
  • Terminološki slovar uporabne umetnosti
  • Ivan Tominec: Črnovrški dialekt
  • Peter Weiss: Slovar govorov Zadrečke doline
  • Barbara Ivančič Kutin: Slovar bovškega govora
  • Jože Gregorič: Kostelski slovar
  • Slovar pravopisnih težav 2.0 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 2.0 (nov prirastek, rastoči slovar)
 • Dodani sta zbirki:
  • Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav
  • Predlagajte nove slovenske ustreznice
 • Dodana povezava na Koncept novega slovarja slovenskega knjižnega jezika.
 • O Franu: Dopolnjeno je besedilo s pogostimi vprašanji. Dodana so navodila za zahtevnejše uporabnike. Dodana je stran z e-gradivi v formatu pdf: vodnik po Franu, informacija o Franu za mlade, gradivo za učitelje. Dodana je stran s statistiko iskanj po Franu.
 • Na izhodiščni strani je dodan razdelek Etimološki slovarji.
 • Dodana je možnost kopiranja in tiskanja sestavkov ter iztočnic. Za kopiranje mora brskalnik podpirati tehnologijo flash. Na napravah, ki te tehnologije ne podpirajo, lahko uporabniki kopirajo s pomočjo funkcije Tiskanje.
 • Dodana je možnost predlaganja novih besed ter posredovanja popravka ali dopolnitve slovarskih sestavkov.
 • Če iščemo samo po Slovenskem pravopisu ali si ogledujemo samostojni izpis sestavka iz Slovenskega pravopisa, so Pravila dostopna z enim samim klikom levo zgoraj.
 • Posodobljene so ikone za svetovalnici in zbirke.
 • Dodan je napis, kje v Franu se uporabnik nahaja.
 • Dodani so namigi s kratkim opisom posameznih slovarjev (na izhodiščni strani ob dotiku naslova z miško, na strani z zadetki ob kliku na ikono z imenom slovarja).
 • Okna namesto pdf-jev za pravopisne kategorije v SPT.
 • Izboljšana povezava med Franom in Terminologiščem ter svetovalnicama.
 • Dodana je povezava na Termanio.
 • Odpravljenih je več hroščev pri iskanju in izpisu. Iskalnik je bil dodatno izboljšan.

2.2

12. junij 2015
 • Dodana je zbirka Slovenske slovnice in pravopisi.

2.1

31. marec 2015
 • Dodan je Osnutek koncepta novega slovarja slovenskega knjižnega jezika.

2.0

14. januar 2015
 • Dodan je Terminološki slovar avtomatike.

1.0

14. oktober 2014
 • Portal začne delovati.

Beta

1. oktober 2014
 • Vzpostavljena je preizkusna verzija portala.