O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 13750103
Število iskanj po celotnem Franu 5783166
Število iskanj po več slovarjih hkrati 144387
Slovar slovenskega knjižnega jezika 1641578
Slovenski pravopis 529212
Slovar novejšega besedja 325052
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 263551
Jezikovno svetovanje 245363
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 225908
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 223856
Slovar stare knjižne prekmurščine 218370
Slovar pravopisnih težav 216482
Sprotni slovar slovenskega jezika 212298
Slovenski etimološki slovar³ 210330
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 209237
Geografski terminološki slovar 207224
Farmacevtski terminološki slovar 205361
Geološki terminološki slovar 202851
Botanični terminološki slovar 202099
Slovenski smučarski slovar 200873
Slovar slovenskih frazemov 200308
Planinski terminološki slovar 199011
Gledališki terminološki slovar 196701
Terminološki slovar avtomatike 194840
Čebelarski terminološki slovar 194620
Terminološko svetovanje 194459
Gemološki terminološki slovar 193449
Slovenski lingvistični atlas 1 187868
Kostelski slovar 125880
Črnovrški dialekt 119990
Slovar bovškega govora 119508
Terminološki slovar uporabne umetnosti 118344
Slovar govorov Zadrečke doline 118186
Tolkalni terminološki slovar 67555
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 19941
Slovar slovenskega knjižnega jezika³ 14561
Slovenski lingvistični atlas 9119
Urbanistični terminološki slovar 8497
Slovenski lingvistični atlas 2 65

Najpogostejše poizvedbe

* 133019
a 122757
za 82893
e-knjiga 63644
pokorščina 58977
iz 51890
kikboks 45175
rad 44161
žal 42056
rastlina 38814