O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 16022502
Število iskanj po celotnem Franu 7024996
Število iskanj po več slovarjih hkrati 174105
Slovar slovenskega knjižnega jezika 1874712
Slovenski pravopis 600465
Slovar novejšega besedja 358626
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 290789
Jezikovno svetovanje 274433
Slovenski etimološki slovar³ 251676
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 249397
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 246840
Slovar stare knjižne prekmurščine 241628
Slovar pravopisnih težav 240449
Sprotni slovar slovenskega jezika 236523
Slovar slovenskih frazemov 235998
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 231933
Geografski terminološki slovar 229988
Farmacevtski terminološki slovar 227464
Geološki terminološki slovar 224910
Botanični terminološki slovar 223930
Slovenski smučarski slovar 222937
Planinski terminološki slovar 220522
Gledališki terminološki slovar 218463
Terminološko svetovanje 217054
Terminološki slovar avtomatike 216203
Čebelarski terminološki slovar 216087
Gemološki terminološki slovar 215103
Slovenski lingvistični atlas 1 203868
Kostelski slovar 144743
Črnovrški dialekt 137830
Slovar bovškega govora 137371
Terminološki slovar uporabne umetnosti 136095
Slovar govorov Zadrečke doline 136079
Tolkalni terminološki slovar 82527
Slovar slovenskega knjižnega jezika³ 25319
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 21277
Slovenski lingvistični atlas 16482
Urbanistični terminološki slovar 15595
Slovenski lingvistični atlas 2 84

Najpogostejše poizvedbe

naudariti 238694
* 134394
a 133287
za 90550
pokorščina 67684
e-knjiga 67330
iz 56140
kikboks 52503
žal 48482
rad 46696