O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 14354712
Število iskanj po celotnem Franu 6132727
Število iskanj po več slovarjih hkrati 152560
Slovar slovenskega knjižnega jezika 1728653
Slovenski pravopis 549281
Slovar novejšega besedja 332869
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 269541
Jezikovno svetovanje 251847
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 230382
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 228221
Slovar stare knjižne prekmurščine 222765
Slovenski etimološki slovar³ 222451
Slovar pravopisnih težav 221119
Sprotni slovar slovenskega jezika 217384
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 213435
Geografski terminološki slovar 211368
Slovar slovenskih frazemov 210283
Farmacevtski terminološki slovar 209451
Geološki terminološki slovar 206808
Botanični terminološki slovar 206052
Slovenski smučarski slovar 204901
Planinski terminološki slovar 202854
Gledališki terminološki slovar 200717
Terminološki slovar avtomatike 198776
Terminološko svetovanje 198533
Čebelarski terminološki slovar 198477
Gemološki terminološki slovar 197392
Slovenski lingvistični atlas 1 191037
Kostelski slovar 129067
Črnovrški dialekt 122939
Slovar bovškega govora 122439
Terminološki slovar uporabne umetnosti 121269
Slovar govorov Zadrečke doline 121109
Tolkalni terminološki slovar 69916
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 20506
Slovar slovenskega knjižnega jezika³ 17304
Slovenski lingvistični atlas 10502
Urbanistični terminološki slovar 9705
Slovenski lingvistični atlas 2 71

Najpogostejše poizvedbe

* 133791
a 124801
za 84946
e-knjiga 64838
pokorščina 61789
iz 53208
kikboks 47572
rad 44979
žal 44013
opolnomočiti 40666