O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 30059771
Število iskanj po celotnem Franu 13722322
Število iskanj po več slovarjih hkrati 439854
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2865958
Slovenski pravopis 968507
Slovar novejšega besedja 584434
Slovenski etimološki slovar³ 500523
Jezikovna svetovalnica 491251
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 480248
Slovar slovenskih frazemov 477628
ePravopis – Slovenski pravopis 433408
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 428355
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 425830
Slovar stare knjižne prekmurščine 423946
Sprotni slovar slovenskega jezika 415305
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 410333
Geografski terminološki slovar 409288
Farmacevtski terminološki slovar 399890
Geološki terminološki slovar 397127
Planinski terminološki slovar 396910
Slovenski smučarski slovar 393233
Botanični terminološki slovar 390850
Terminološka svetovalnica 390663
Gledališki terminološki slovar 388853
Slovenski lingvistični atlas 388132
Čebelarski terminološki slovar 387836
Gemološki terminološki slovar 386053
Terminološki slovar avtomatike 384312
Kostelski slovar 304676
Slovar bovškega govora 302899
Terminološki slovar uporabne umetnosti 298097
Črnovrški dialekt 294832
Slovar govorov Zadrečke doline 289769
Tolkalni terminološki slovar 240024
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 186842
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 148789
Urbanistični terminološki slovar 116773
Slovar slovenščine 16. stoletja 70810
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika 25206

Najpogostejše poizvedbe

* 760901
naudariti 238710
a 196014
za 125124
pokorščina 100547
iz 95688
kikboks 84736
e-knjiga 83800
opolnomočiti 81615
žal 76312