O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 17675863
Število iskanj po celotnem Franu 7659100
Število iskanj po več slovarjih hkrati 214703
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2037082
Slovenski pravopis 660368
Slovar novejšega besedja 390209
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 317114
Jezikovna svetovalnica 303769
Slovenski etimološki slovar³ 288786
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 274418
Slovar slovenskih frazemov 272286
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 271653
ePravopis – Slovenski pravopis 266410
Slovar stare knjižne prekmurščine 266098
Sprotni slovar slovenskega jezika 262463
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 255593
Geografski terminološki slovar 254634
Farmacevtski terminološki slovar 251325
Geološki terminološki slovar 248600
Botanični terminološki slovar 247537
Slovenski smučarski slovar 246832
Slovenski lingvistični atlas 244276
Planinski terminološki slovar 244272
Gledališki terminološki slovar 242121
Terminološka svetovalnica 241270
Terminološki slovar avtomatike 240005
Čebelarski terminološki slovar 239469
Gemološki terminološki slovar 238627
Kostelski slovar 166706
Črnovrški dialekt 159219
Slovar bovškega govora 158848
Terminološki slovar uporabne umetnosti 157678
Slovar govorov Zadrečke doline 157077
Tolkalni terminološki slovar 102717
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 40376
Urbanistični terminološki slovar 27931
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 22215
Slovar slovenščine 16. stoletja 4073

Najpogostejše poizvedbe

naudariti 238696
* 187277
a 143785
za 96107
pokorščina 73416
e-knjiga 69997
iz 60753
kikboks 59111
žal 54421
opolnomočiti 52442