O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 19108298
Število iskanj po celotnem Franu 8146403
Število iskanj po več slovarjih hkrati 252641
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2164733
Slovenski pravopis 705320
Slovar novejšega besedja 420085
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 342831
Jezikovna svetovalnica 331227
Slovenski etimološki slovar³ 321601
Slovar slovenskih frazemov 302700
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 298648
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 295838
ePravopis – Slovenski pravopis 291595
Slovar stare knjižne prekmurščine 290411
Sprotni slovar slovenskega jezika 287688
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 278851
Geografski terminološki slovar 278244
Farmacevtski terminološki slovar 274858
Geološki terminološki slovar 272130
Botanični terminološki slovar 270711
Slovenski smučarski slovar 270380
Planinski terminološki slovar 267797
Slovenski lingvistični atlas 266871
Gledališki terminološki slovar 265288
Terminološka svetovalnica 264966
Terminološki slovar avtomatike 263361
Čebelarski terminološki slovar 262805
Gemološki terminološki slovar 261613
Kostelski slovar 188441
Črnovrški dialekt 180519
Slovar bovškega govora 180060
Terminološki slovar uporabne umetnosti 179109
Slovar govorov Zadrečke doline 178296
Tolkalni terminološki slovar 123629
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 54065
Urbanistični terminološki slovar 40398
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 22708
Slovar slovenščine 16. stoletja 11476

Najpogostejše poizvedbe

* 290457
naudariti 238697
a 151557
za 101722
pokorščina 78912
e-knjiga 72725
iz 65453
kikboks 64673
žal 59282
opolnomočiti 58421