O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 26585864
Število iskanj po celotnem Franu 12349736
Število iskanj po več slovarjih hkrati 368116
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2584662
Slovenski pravopis 862495
Slovar novejšega besedja 520778
Slovenski etimološki slovar³ 436675
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 429992
Jezikovna svetovalnica 424816
Slovar slovenskih frazemov 409776
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 380637
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 379754
ePravopis – Slovenski pravopis 379097
Slovar stare knjižne prekmurščine 374240
Sprotni slovar slovenskega jezika 372150
Geografski terminološki slovar 359482
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 358729
Farmacevtski terminološki slovar 354674
Geološki terminološki slovar 353018
Slovenski smučarski slovar 349645
Botanični terminološki slovar 348889
Planinski terminološki slovar 345763
Slovenski lingvistični atlas 344901
Terminološka svetovalnica 344431
Gledališki terminološki slovar 344267
Čebelarski terminološki slovar 342742
Terminološki slovar avtomatike 341974
Gemološki terminološki slovar 339321
Kostelski slovar 263912
Slovar bovškega govora 255016
Črnovrški dialekt 253796
Terminološki slovar uporabne umetnosti 253662
Slovar govorov Zadrečke doline 251208
Tolkalni terminološki slovar 196345
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 114949
Urbanistični terminološki slovar 91172
Slovar slovenščine 16. stoletja 54008
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 45737
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika 5299

Najpogostejše poizvedbe

* 561235
naudariti 238702
a 174559
za 115199
pokorščina 90635
e-knjiga 79155
kikboks 79015
iz 76442
opolnomočiti 71976
žal 71560