O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 21197295
Število iskanj po celotnem Franu 8861859
Število iskanj po več slovarjih hkrati 301621
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2368443
Slovenski pravopis 773959
Slovar novejšega besedja 464156
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 380087
Slovenski etimološki slovar³ 371879
Jezikovna svetovalnica 370470
Slovar slovenskih frazemov 347081
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 332423
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 331615
ePravopis – Slovenski pravopis 327604
Slovar stare knjižne prekmurščine 326037
Sprotni slovar slovenskega jezika 323145
Geografski terminološki slovar 311839
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 311838
Farmacevtski terminološki slovar 307761
Geološki terminološki slovar 305603
Botanični terminološki slovar 303270
Slovenski smučarski slovar 303049
Planinski terminološki slovar 299962
Slovenski lingvistični atlas 299149
Terminološka svetovalnica 298173
Gledališki terminološki slovar 298085
Čebelarski terminološki slovar 295949
Terminološki slovar avtomatike 295855
Gemološki terminološki slovar 293728
Kostelski slovar 219038
Slovar bovškega govora 210562
Črnovrški dialekt 210276
Terminološki slovar uporabne umetnosti 209224
Slovar govorov Zadrečke doline 207542
Tolkalni terminološki slovar 153245
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 75577
Urbanistični terminološki slovar 58019
Slovar slovenščine 16. stoletja 25426
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 23742

Najpogostejše poizvedbe

* 413606
naudariti 238701
a 162354
za 108738
pokorščina 85598
e-knjiga 76102
kikboks 72563
iz 71054
žal 66795
opolnomočiti 65593