O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 15276054
Število iskanj po celotnem Franu 6696022
Število iskanj po več slovarjih hkrati 162327
Slovar slovenskega knjižnega jezika 1795927
Slovenski pravopis 572933
Slovar novejšega besedja 344272
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 279214
Jezikovno svetovanje 262388
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 239170
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 236902
Slovenski etimološki slovar³ 236470
Slovar stare knjižne prekmurščine 231464
Slovar pravopisnih težav 230250
Sprotni slovar slovenskega jezika 226434
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 222242
Slovar slovenskih frazemov 221467
Geografski terminološki slovar 220139
Farmacevtski terminološki slovar 217924
Geološki terminološki slovar 215365
Botanični terminološki slovar 214456
Slovenski smučarski slovar 213349
Planinski terminološki slovar 211317
Gledališki terminološki slovar 209118
Terminološko svetovanje 207193
Terminološki slovar avtomatike 207005
Čebelarski terminološki slovar 206811
Gemološki terminološki slovar 205720
Slovenski lingvistični atlas 1 197798
Kostelski slovar 135983
Črnovrški dialekt 129632
Slovar bovškega govora 129059
Terminološki slovar uporabne umetnosti 127946
Slovar govorov Zadrečke doline 127841
Tolkalni terminološki slovar 75825
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 20935
Slovar slovenskega knjižnega jezika³ 20492
Slovenski lingvistični atlas 12662
Urbanistični terminološki slovar 11925
Slovenski lingvistični atlas 2 76

Najpogostejše poizvedbe

naudariti 238658
* 134190
a 127859
za 87532
e-knjiga 66038
pokorščina 64718
iz 54466
kikboks 50112
žal 46321
rad 45570