O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 16763935
Število iskanj po celotnem Franu 7337143
Število iskanj po več slovarjih hkrati 193845
Slovar slovenskega knjižnega jezika 1948127
Slovenski pravopis 628344
Slovar novejšega besedja 371342
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 301789
Jezikovna svetovalnica 286541
Slovenski etimološki slovar³ 268581
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 259616
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 256956
Slovar slovenskih frazemov 251610
Slovar stare knjižne prekmurščine 251554
ePravopis – Slovenski pravopis 250558
Sprotni slovar slovenskega jezika 247083
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 241481
Geografski terminološki slovar 240075
Farmacevtski terminološki slovar 237138
Geološki terminološki slovar 234511
Botanični terminološki slovar 233618
Slovenski smučarski slovar 232573
Planinski terminološki slovar 230147
Gledališki terminološki slovar 228048
Terminološka svetovalnica 226966
Terminološki slovar avtomatike 225857
Čebelarski terminološki slovar 225633
Gemološki terminološki slovar 224539
Slovenski lingvistični atlas 1 208837
Kostelski slovar 153714
Črnovrški dialekt 146343
Slovar bovškega govora 146029
Terminološki slovar uporabne umetnosti 144700
Slovar govorov Zadrečke doline 144386
Tolkalni terminološki slovar 90331
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 31660
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 21798
Slovenski lingvistični atlas 21543
Urbanistični terminološki slovar 20816
Slovenski lingvistični atlas 2 102

Najpogostejše poizvedbe

naudariti 238694
a 137387
* 134647
za 92583
pokorščina 70878
e-knjiga 68288
iz 57723
kikboks 56296
žal 52277
opolnomočiti 49453