Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Lastna imena (priimki)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 411 priimkov. Prvotni seznam je bil oblikovan na osnovi podatkov Statističnega urada RS, in sicer so bili iz skupine 200 najbolj razširjenih priimkov v Republiki Sloveniji izbrani:

(1) priimki, ki so problematični z vidika oblikospreminjanja, npr. orodniške preglašene oblike (z oz. s -em);

(2) priimki, v katerih se pogovorno uresničuje podaljšava osnove s t (tip Jenko);

(3) priimki, v katerih se obvezno uresničuje podaljšava osnove s t (tip Černe);

(4) priimki, ki izgubljajo neobstojni samoglasnik (tip Krivic);

(5) priimki z naglasno in oblikoslovno dvojnico (tip Kováčič in Kôvačič).

Geslovnik smo v letu 2017 razširili predvsem s priimki, ki so podstava izlastnoimenskim pridevnikom v stalnih besednih zvezah (Knafelc: Knafelčeva markacija, Higgs: Higgsov bozon).

Vključeni so tudi priimki, ki so posebnost zaradi enakopisnih stvarnih imen ženskega spola (Honda, Škoda, Tesla), in priimki, ki pogosteje nastopajo ob osebah ženskega spola (Apgar, Montessori).

V slovar smo vključili tudi dve zgodovinski enobesedni imeni (Hipokrat in Pitagora), ki nista priimka v današnjem pomenu besede, hkrati pa nista mitološki ali religijski imeni.

V letu 2019 je bila sprejeta odločitev, da pri psevdonimih ne bodo uslovarjene dvobesedne, temveč enobesedne iztočnice (izjema so nekatera umetniška imena). V geslovnik priimkov so bili tako sprejeti zlasti priimki neslovenskega izvora (Cocker, Guevara, Hepburn, Orwell, Starr ...).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, razen pri uvajanju naglasnih dvojnic nekaterih priimkov (Kováčič in Kôvačič).

Sprememba glede na SP 2001 je upoštevanje rabe pri francoskih imenih z izgovorjenim izglasnim [r], za katere je očitno, da prednostno ne podaljšujejo osnove z j, temveč je ta možnost redka, pri posameznih zvezah celo neizražena (Ampère: Amperov in ne Amperjev zakon). Oblika brez podaljšave je zato v slovarju zapisana na prvem mestu (Apollinaire: Apollinaira in Apollinairja).

Priimki, pri katerih obstaja pisna dvojnična možnost orodniške preglašene končnice (Goncourt), v rabi pogosteje sledijo zapisu kot izgovoru, zato je preglašena dvojnica uvrščena na drugo mesto (Goncourtom in Goncourtem).

Kot posebne iztočnice so uvedene tiste, pri katerih se ob priimkih pogosto pojavljajo osebe ženskega spola (Apgar, Garland, Hepburn, Montessori, Piaf). Redakcija za ženski spol je zaradi prevladujoče rabe uvedena s pojasnilom »navadno ob ženskem imenu«.

Uporabniku prijaznejše je dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja, a uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki sklene slovarski sestavek in vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr. pri Černe: B Černetov).

Normativno je ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 41.

Zadnja sprememba:

Fran 7.0, 26. oktobra 2019.

Nabor slovarskih iztočnic:

Abbe
Abel
Addison
Alberti
Aljaž  
Aljaž
Alzheimer
Ambrožič
Ampère
Andersen
Ångström
Apgar  
Apgar
Arhar
Artaud
Asperger
Astaire  
Atkins
Atkinson
Austen  
Avogadro
Avsenik  
Babič
Badjura
Bajc
Bajec
Balint
Barilla
Barr
Bartol
Basedow
Beaufort
Becquerel
Bell
Bernoulli
Bessemer
Betetto
Bethe
Bevc
Blagaj
Blagay
Blažič
Bloudek
Bogataj
Boltzmann
Bonaparte
Boole
Bor  
Borštnik
Bowie  
Boyle
Božič
Braille
Braun
Bregar
Briggs
Büchner
Bukovec
Byron
Cankar
Cassini
Celzij
Cerar
Cervantes
Chanel  
Chavez
Cochrane
Cocker  
Collodi
Cooper
Coulomb
Crawford  
Creutzfeldt
Crohn
Curie  
Curtis  
Čeh
Černe

Čop
Čuk  
Cvetko
Dajnko
Darwin  
Davis
Day  
Demšar
Deneuve  
Derrida
Diesel
Dietrich  
Dolenc
Dolinar
Doppler
Douglas  
Down
Dylan  
Edison
Einspieler
Einstein
Epstein
Erjavec
Fahrenheit
Fajdiga
Faraday
Fassbinder
Fehling
Feuerbach
Fibonacci
Filipič
Fleischmann
Freud
Gajšek
Galilej
Garbo  
Gardner  
Garland  
Gatnik
Gauss
Gay-Lussac
Geiger
Gerbec
Gerbic
Gerbič
Givenchy  
Glazer
Godec
Goethe
Goldberg  
Goldwyn  
Golgi
Goncourt
Gorenc
Gorjan
Gorjup
Graham
Granger  
Gray
Gregorčič
Gregorič
Grum
Guevara  
Hafner
Halley
Hegel
Heidegger
Henry
Hepburn  
Herschel
Hertz
Higgs
Hipokrat
Hipokrates
Hitler
Hočevar
Hodžić
Hofer
Holiday  
Honda
Hood
Hooke
Hribar
Hubble
Humar
Ilić
Ivančič
Jakopič
Janežič
Jansen
Jarc
Jazbec
Jenko
Jerič
Jones  
Joule
Jovanović
Jung
Jurčič
Kant
Kaplan
Kastelic
Kaučič
Kavčič
Kegel
Kelvin
Kepler
Keynes
Klemenčič
Knafelc
Knaus
Kneipp
Kobilca
Kočevar
Kocjančič
Kodrič
Kokalj
Kolar
Kolarič
Kolenc
Kolumb
Konfucij
Kopernik
Korać
Korošec
Kosi
Košir
Kovač
Kovačević
Kovačevič
Kovačič
Koželj
Kozina
Krajnc
Kralj
Kramar
Kramberger
Kranjc
Kranjec
Krek
Krivec
Krivic
Krüger
Kuhar
Kumer
Lauren  
Lavrič
Lazar
Lebar
Lee  
Leskovar
Levstik
Likar
Logar
Ludolf
Luter
Luther
Mach
Machiavelli
Magirus
Mahnič
Maister
Mao Cetung
Mariotte
Marković
Markovič
Marx
Matko
Mavrič
Maxwell
Meglič
Mendel
Mercalli
Mercator
Metelko
Michelin
Mihelič
Miklavčič
Mlakar
Mlinar
Mlinarič
Mohorič
Mohr
Molière
Monroe  
Montessori
Moore
Morse
Mozart
Müller
Murko
Nemec
Neper
Newton
Nietzsche
Nikolić
Nobel
Ogino
Ohm
Orwell
Otto
Paget
Papin
Parkinson
Pascal
Pavlič
Pelton
Perko
Petri
Petrič
Petrović
Petrovič
Piaf  
Piazzesi
Pintar
Pintarič
Pirc
Pitagora
Plečnik
Podgoršek
Pogačar
Pohlin  
Popović
Popovič
Potemkin
Potjomkin
Potter  
Povše
Prada
Pregl
Prešeren
Pretnar
Primožič
Priol
Pritzker
Pulitzer
Ribič
Richter
Rožanc
Rožič
Rubik
Rutar
Sacher
Saksida
Sardenko
Savić
Schwann
Scopoli
Sever
Siemens
Sievert
Simonič
Sitar
Sjögren
Slak
Slomšek
Smrekar
Smuk
Sovre
Sprenger
Stanley
Starr  
Stele
Sterija Popović
Stewart
Stopar
Stritar
Stupica
Šeligo
Šinkovec
Škerjanc

Škoda
Škof
Štrukelj
Šuštar
Tavčar
Tesla
Tespis
Thomas
Tollens
Tolstoj  
Tomažič
Tomšič
Trček
Turner
Tyndall
Uršič
Valvasor
Vega
Velikonja
Vidic
Vidmar
Vidovič
Vodnik
Vodopivec
Volk
Volta
Vovk
Vraz
Wankel
Wassermann
Watt
Weber
Weizsäcker
Wertheim
Wonder  
Wood  
Zadravec
Zagoričnik  
Zajc
Zakrajšek
Zalar
Zalokar
Zemljič
Zidar
Zois
Zorko
Zupanc
Zupančič
Zver
Zwingli
Žagar
Železnik

Žibert
Žižek
Žnideršič
Župančič