Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Leksikalizirane okrajšave

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 4 leksikalizirane okrajšave (dede, deoo, espe, vede), tj. tiste črkovano brane okrajšave, ki postopno prehajajo med občna poimenovanja in jih sklanjamo kot navadne samostalnike (dede dedeja).

Novosti:

Vse iztočnične oblike so v različnih skladenjskih položajih prikazane v ponazarjalnem gradivu, v oblikoslovnem gnezdu pa so tudi onaglašene.

Pri branju sledimo načinu, ki ga je Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU predlagala za kratice: prednostno naglašujemo vsak zlog, neprednostno pa le zadnjega.

Sklic na SP 2001:

slovar

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

dede
deoo
espe
vede