Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Priredne zloženke (vezalne zloženke)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 34 vezalnih zloženk. Vključuje vse primere tega tipa iz SP 2001, ta nabor pa dopolnjuje novejše gradivo (npr. evroatlantski, evrosredozemski, socioekonomski, laktoovovegetarijanski).

Novosti:

V delovni fazi prenove pravopisnih pravil želimo z izrazom »vezalne zloženke« poimenovati priredne zloženke z okrnjeno prvo sestavino (arteriovenski). Aktualno pravopisno pravilo (SP 2001: § 503, 523) je pomanjkljivo, saj uporabnika ne seznanja z dejstvom, da je vezaj le eden od pokazateljev prirednosti, v primerih teh zloženk pa je pisanje z vezajem upravičeno le pri tistih, kjer je prva sestavina neokrnjena (arterijsko-venski).

Primeri zapisov v ePravopisu, ki smo jih glede na SP 2001 spremenili:

ugro-finskiugrofinski, lakto-vegetarijanskilaktovegetarijanski, kupo-prodajakupoprodaja, kupo-prodajenkupoprodajni; arterio-venskiarteriovenski, balto-slovanskibaltoslovanski.

Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU se bo še opredelila do izjem tipa:

(1) Avstro-Ogrska – avstro-ogrski, kjer je v rabi zapis na strani vezaja, čeprav je tako za samostalnik kot pridevnik izpričana tudi raba brez vezaja;

(2) Anglo-Američan(i), ki predstavlja dvojno izjemo, saj vezaj ohranjamo tradicionalno zaradi priredne podstave, kljub okrajšani prvi sestavini); po drugi strani pa zapis brez vezaja ustreza podrednemu pomenu, npr. Angloameričan 'Američan angleškega rodu' in angloameriški – 'ki se nanaša na Američane angleškega rodu' oz. 'ameriški z angleškimi prvinami'.

(3) Posebno skupino tvorijo zloženke, kjer je zapis vezalne in podredne zloženke prekriven, saj ima zloženka s priredno podstavo prvo sestavino okrnjeno, za zloženko s podredno sestavino pa je zapis brez vezaja sistemsko pričakovan (afroazijski, angloameriški).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 503, 523.

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

afroazijski
angloameriški
arteriovenski
avdiovideo
avdiovizualni
avstroazijski
avstromarksistični
avstronezijski
avstro-ogrski
biokemični
cerebrospinalni
cirilmetodijski
čehoslovaški
durmolovski
ekofeminizem
evroafriški
evroameriški
evroarktični
evroatlantski
evrosredozemski
italoameriški
kupoprodajni
laktoovovegetarijanec
laktoovovegetarijanski
laktovegetarijanski
ovovegetarijanec
ovovegetarijanski
psihofizični
psihosocialni
radiotelevizijski
socioekonomski
srbohrvaški
ugrofinski