Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz domišljijskih imen)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 16 svojilnih pridevnikov iz domišljijskih imen in je bil narejen na podlagi problemskega sklopa »Domišljijska imena«, vključenega v različico 3.0 ePravopisa (tedaj Slovarja pravopisnih težav, oktober 2016). Za samostojna gesla so prirejeni tisti svojilni pridevniki, ki v besedotvornem postopku izkazujejo posebnosti, npr.:

(1) preglas (Bambijev, Špicparkeljčev);

(2) premeno c > č (Sneguljčičin);

(3) neobstojni samoglasnik (Ostržkov);

(4) knjižno podaljšavo s t (Rožletov);

(5) oblike, kjer je v rabi pogosta neknjižna podaljšava s t (Dumbov).

Novosti:

Svojilni pridevniki iz domišljijskih imen so obravnavani kot samostojna gesla, če tvorjenka odstopa od sistemske rešitve ali če je dovolj potrditev o rabi v gradivu.

Slovarski sestavek sklene podatek o izhodiščni obliki (npr. Zvitorepčev < Zvitorepec). Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 956.

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

Bambijev
Bedančev
Božičkov
Dumbov
Kekčev
Lupiničin
Mavglijev
Najdihojčev
Ostržkov
Palčičin
Pokahontasin
Rožletov
Sneguljčičin
Špicparkeljčev
Trnuljčičin
Zvitorepčev