Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz imen s predimki)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 21 svojilnih pridevnikov iz priimkov s predimki in je bil narejen na podlagi nabora priimkov, vključenih v različico 3.0 ePravopisa (tedaj Slovarja pravopisnih težav, oktober 2016).

V rastočem slovarju bo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajetih več imen, iz katerih bodo tvorjeni svojilni pridevniki in vključeni v problemski sklop.

Novosti:

Svojilni pridevniki iz imen s predimki so v nasprotju z SP 2001 uvrščeni v samostojna gesla. Pri redigiranju smo sledili rabi in v gradivu neizkazane oblike iz SP 2001 (npr. Ortegaygassetov, Baudouindecourtenayjev) nadomestili z izkazanimi (Gassetov, Baudouinov/de Courtenayjev).

Slovarski sestavek sklene podatek o izhodiščni obliki, kar je za uporabnika pomembno zlasti pri večdelnih priimkih s predimki, pri katerih je pridevniška oblika izpeljana le iz enega dela (npr. d'Estaingov < Giscard d'Estaing).

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Normativno je ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 115.

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

Asadov
Baudouinov
Calderonov
D'Annunziov
d'Estaingov
d'Indyjev
de Courtenayjev
de la Vegov
de Palmov
De Palmov
de Souzov
De Souzov
El Grecov
Gassetov
Metternichov
O'Connorjev
Richelieujev
Saint-Exupèryjev
St. Johnov
Vignyjev
von Grünigenov