Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz živalskih imen)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 6 svojilnih pridevnikov iz živalskih imen in je bil narejen na podlagi nabora živalskih imen, vključenih v različico 3.0 ePravopisa (tedaj Slovarja pravopisnih težav, oktober 2016).

Novosti:

Nabor je glede na SP 2001 prenovljen oz. aktualiziran.

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh številih.

Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek in vsebuje ime, iz katerega je tvorjen svojilni pridevnik (npr. Kokijev < Koki).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 115.

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

Cerberjev
Kerberjev
Kokijev
Liskin
Pegazov
Sultanov