Pravopisne kategorije: Problemski sklopi Slovarja pravopisnih težav

Živalska imena

Geslovnik:

Problemski sklop v prvi fazi obsega 6 slovarskih iztočnic. Tipološko se uvrščajo med enobesedna imena, ki jih pišemo z veliko začetnico (Kerber, Koki, Pegaz).
V rastočem slovarju bodo v nadaljnjih fazah dodana nova živalska imena, če se bo izkazala potreba po podrobnejši redakcijski obravnavi.

Novosti:

V Slovarju pravopisnih težav sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Novost glede na Slovenski pravopis 2001 je dosledna uvedba pomenske identifikacije v zaglavju. Uvedeno je besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek in vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr. pri Koki: B Kokijev).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 91.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.