agregátSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agúti samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambasádorSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

androíd samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

androíden pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ankilozáver samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anonimizíran pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anonimizírati dovršni in nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antropocén samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antropogéni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apneíst samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apnêjaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: dinamična apnejadolžinska apneja statična apnejaapneja v mirovanju 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arkádenSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

artičókin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

artroskóp samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

artroskopíja samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aspartám samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

asteroídni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avantúrica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ávtošampón samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

batána samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bateríjskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: baterijska reja 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bêjbika samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

beloplavúti pridevnik
STALNE ZVEZE: oceanski beloplavuti morski pes 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

belúšni pridevnik
STALNE ZVEZE: belušna zelena belušni radič 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bidón samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíldanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíldati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bitcoin samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

blítvin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bljàk medmet

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

blôgerski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brbotálnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brexit samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brezpilótnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brezstíčni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brnívka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brusílka samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: kotna brusilka 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brusílnikSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: kotni brusilnik 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

búčkin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

budála samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

búlgur samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

búrekSSKJ2 samostalnik moškega spola
FRAZEOLOGIJA: ne imeti (niti) za burek 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

burkíni samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cájteng samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cájtenge samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

camu camu samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

certifikacíjski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

céstnohitróstni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čajóta samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čipôvje samostalnik srednjega spola
STALNE ZVEZE: vezno čipovje 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čôravSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

črvínaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dáhSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: potapljanje na dah 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

degú samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

depozitárni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

desétváljnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dihálkaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dirkáčina samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

disidèntSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

disidêntstvo samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dismorfofobíja samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dolgoróčno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dopústSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: dopust za nego in varstvo otroka posvojiteljski dopust 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

doula, dula samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dražílnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

drêd, dread samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dríftanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dríftati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

drón samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

drúgoobtóženi samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dúrian samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dvókanálni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

džábe pridevnik
FRAZEOLOGIJA: za džabe 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

džihadíst samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

eléktrohidrávlični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

elektrónskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: elektronska cigareta 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

elitístičen pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ênováljnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ênoznáčenSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ênoznáčno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

epidurálni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

épskiSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

etážnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

faláfel samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fibromialgíja samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fiskálno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fléksarica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fleksibílenSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

flíkanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

flíkati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

flís samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

flótni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

folklorízem samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fótoknjíga samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fótolòv samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fótolôvec samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fótolôvski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fótonapétostni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fundraising samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gambêr samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

glámping samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

glinénka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gluhoslepôta samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gnezdítveni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

goji samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: goji jagodejagode goji 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gomóljni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gomúlka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gradualízem samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gréxit samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

grózdenje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gúrati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

helikópterskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: helikopterski starši 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hídrobiológ samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hídžab samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hín povdk.

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

híšicaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: premična hišicamobilna hišica 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

homocisteín samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hotélSSKJ2 samostalnik moškega spola
FRAZEOLOGIJA: hotel mama 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

impetígo samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

inkluzíven pridevnik
STALNE ZVEZE: inkluzivna sposobnost 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ínoks samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

instrumentalizírati nedovršni in dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

intermédijski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ípon, ippon samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izčlániti dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izmenjáje prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izmenjeválec samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: izmenjevalec zgoščenk 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izpodbíjan pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

járkica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

jebêla medmet
FRAZEOLOGIJA: jebela cesta 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kafetjêra, kafetiera samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kamélijev pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kamélijin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kamút samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kandída samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kandidiáza samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

káo člen.

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kapibára samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kápicaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: socialna kapica 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

káps samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

karbónSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

karité samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

karitêjev pridevnik
STALNE ZVEZE: karitejevo drevo 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

karízmaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kerámičarski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kévlar samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kilográmček samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kírnja samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

klamídija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

klamídijski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

klórovodíkov pridevnik
STALNE ZVEZE: klorovodikova kislina 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

knéset samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

knjigobéžnica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

koléktorSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kómbilimuzína samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kómbilimuzínski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

komunájzar, komunájzer samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

konsolidácijaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: konsolidacija javnih financ 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

košáricaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kóžniSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

krápar samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kreditodajálec samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

krémastSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

krémasto prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kriminalizácija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kronométerSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kronometríst samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kŕtek samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kuhljáti nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kultúrnovárstveni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kúrcati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kúrčiti se nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kvadkópter samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kvárk samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

kvinójin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

létvenikSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

limétin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

lítijev pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

maitake samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

makadámija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

makadámijski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

mandatárski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

mángostin, mangosteen samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

mèdoperatêrski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

mèdpodjétniški pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

mèdrégijski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

melanocít samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

mentoríranec samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

mentoríranje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

mentoríranka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

mentorírati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

mêsniSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: mesni sir 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

míkrocirkulácija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

milénijec samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

mílostSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: posvečujoča milost 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

minimálka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

minóren pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

moderíranje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

modrôc samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

modroplavúti pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

momordíka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

môrskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: morska krava 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

múltifúnkcijski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

múltilateralízem samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

murál samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

nabíldan pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

nabíldati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

nadgradítiSSKJ2 dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

nadgradljívost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

najêbati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

namòkSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

nánocévka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

narastíšče samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

natreníran pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

natrenírati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

navézaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: v (tesni) navezi 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

neoprénski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

nèživílski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

nihájnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

níkab samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

nominíran pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

noséčka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

nósnikSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

nótranjeprávni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

obkólpski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

obljubljánski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

obstruktíven pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

odbijalíšče samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

odpíkati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

odrešítelj samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ognjíčev pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

okostnjákSSKJ2 samostalnik moškega spola
FRAZEOLOGIJA: okostnjak iz omare/v omari 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

okúrcati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

opolnomôčenje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

opolnomôčiti dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

oprémski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

optometríst samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

orgázmični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

origámi samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

oslíčev pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

osvínčeni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

overland samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pájser, pájsar samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pandémski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

parodontálni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pasijónkin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pešmêrga samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

petindvajsetérica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

petnajstérica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pétváljni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

píšuka medmet

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

plačilomát samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

plážnica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

plôščekSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: optični plošček srebrni plošček 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

počásnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

podcenjujóče prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

podizvajálka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

podkupoválni pridevnik
STALNE ZVEZE: podkupovalno trženje 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

podržávljanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

podržávljati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pofôčkatiSSKJ2 dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pogašèn pridevnik
STALNE ZVEZE: pogašeno vino 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pohòd samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: strelski pohod 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

politolóški pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pookús samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pòoperatívni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

popkôvnični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pòprodájni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

porájmos samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

poribljávanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

porodníška samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

posesívenSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

posesívnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

poslédično člen.

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pósteljicaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pošástek samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

potípanka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pouporába samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pragmátičnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pragmátikaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pŕcati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prečiščeválni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prèdkvalifikácija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prèdpremiêrni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prèdpremiêrno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prèdsódni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prekluzívni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

premierligaš samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

premiêrno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prepoténtnež samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

preprógaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
FRAZEOLOGIJA: pomesti/pometati kaj pod preprogo 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prerazdeljevánje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prezentízem samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prisŕčnica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pritegljív pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

probávati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prócíklični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

profesionálno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

profitabílnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prométnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prôsti pridevnik
STALNE ZVEZE: prosto potapljanje 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prostórskouredítveni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

próticíklični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prótimikróbni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

protivročínski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

prúh samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

pŕvopostávljeni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

radiátorski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

rádler samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

rafineríjski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

rávnokaršnji pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

razdelílnikSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

razlogovánje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

razlogováti nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

reálsocialístični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

reálsocialízem samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

refinancírati nedovršni in dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

regátnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

rekuperácija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

replíkaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

replikácija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

repozitórij samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

rezervacíjski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

rezínica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ríbstol, rípstol samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

rikóta samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ríkverc prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

rumenoplavúti pridevnik
STALNE ZVEZE: rumenoplavuti tun 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

rúzak, rúkzak samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

sedemindvajsetérica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

sekstíl samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

sêlfi, selfie samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

selfness samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

servisíratiSSKJ2 nedovršni in dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

sévernojadránski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

skên samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

skenográm samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

skike samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

skúrcati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

sledílecSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

sòfinancêrski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

soglasodajálec samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

sòlást samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

sòproizvódnja samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

spôlskost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

sprehajálecSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

sprehajálkaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

start up, start-up, startup samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: start up podjetjestart-up podjetjestartup podjetje 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

stêbelni pridevnik
STALNE ZVEZE: stebelna zelena 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

stopálkaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

streljáčina samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

sumárnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

súp samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

surikáta samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

svílniSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: svilna cestasvilna pot 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

svínjaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: svinja bradavičarka 
FRAZEOLOGIJA: sanja svinja o koruzi 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

škarpéna samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: velika škarpena 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

šnórkelSSKJ2, snórkel samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

špréhati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

štámfanje, štánfanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

štámfati, štánfati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

štíriglávi pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

štíritáktnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

švôh pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

tahíni, tahín samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

taksonomíjaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

taksonómski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

tatámi samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

teaser samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

tekstílstvo samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

tekstúraSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

têžkokategórnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

tóčkaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: indeksna točka točka G točka nič točka zvestobe 
FRAZEOLOGIJA: nabirati/pridobivati politične točke začeti s točke nič vrniti (se) na točko nič 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

tokenizácija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

trailer samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

trájnostno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

trdítveni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

triceratóps, triceratóp samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

trimarán samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

trojánec samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

trojánskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: trojanski konj 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

túnin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

túrnosmúčarski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

uplinjeválnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

urbánost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ustávnoprávno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vávčerSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vazári, wazari, waza-ari samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vdíhSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: potapljanje na vdih 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vèčigrálski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vèčigrálstvo samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vèčopravílni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

védnozelêni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vêjpanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vêjper samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

velociráptor samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ventúza samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

virálen pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

visokoproračúnski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

visokorízični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

visokotvégan pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

visokovôdni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vletéti, uletéti dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vlôg samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vlôger samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vlôgerka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vlôgerski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vmasírati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

volatílen pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

volatílnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vrhúnsko prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vróčSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vročínskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: vročinsko stanje 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vŕtniSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: vrtni center 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

všéček samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vtíčnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vulkanizêrSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vulkanizêrski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

vulkanizêrstvo samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

zadékan pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

zagoníti dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

zagónskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: zagonsko podjetje 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

zájčicaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

zakládništvo samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

zelêniSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: zelena zima 
FRAZEOLOGIJA: dobiti zeleno luč (za KAJ) izgubiti (KAJ) za zeleno mizo 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

zénf, sénf samostalnik moškega spola
FRAZEOLOGIJA: ne imeti za 5 dag/dek zenfa 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

zúnajobravnávni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

zvóčniSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: zvočna knjiga 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

zvóčnicaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

zvŕt samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

žélvica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

žganíca samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

žledolòm samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

žóga samostalnik ženskega spola
FRAZEOLOGIJA: na prvo žogo 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

žogobŕcar samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

žogobŕcarski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Število zadetkov: 437