..(á)lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(á)len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(á)lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(á)lna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(á)lo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(á)m

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(á)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(á)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(a)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(á)telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(á)tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(á)va

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(á)vec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(á)ven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(al)íšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(ar)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(átik)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(č)i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(č)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(énc)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(ént)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(éš)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(ev)stvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(évn)at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(évn)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(í)lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(í)len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(í)lja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(í)lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(í)lo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(í)nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(í)telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(í)tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(í)vec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(í)vo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(íln)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(íln)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(íln)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(ín)ski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(n)àt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(n)at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(n)íca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(n)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(n)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(ôv)nik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(š)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(š)nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(š)tvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..(t)je

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..àj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..aj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ák

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ák

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ála

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..alín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..án

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..án

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..àn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..an

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ánd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ánec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ánja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ánje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áns

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ans

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ànt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ánta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ánten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..árh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..aríca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..árij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..aríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..árna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..árnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ást..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..aš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..át

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..át

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..àt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..atíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..átor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..atórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..àv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..av

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ávh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ávh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ávs

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ávš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ávž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ázen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..áža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..bus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..c

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..c(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..can

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..cè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ce

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ce..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..cen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..cija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..čan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..čè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..čè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..če

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..če

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ček

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..čk..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..čk..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..čkan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..dà

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..da

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..da

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..dáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..dàj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..daj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..deset

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..è

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..è

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..é..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..e..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..é(v)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..eát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..éca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..eca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ece

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..èč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..èč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..êjec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..êjši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ejši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..éla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..elj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..elj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ém

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..em

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..emíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..én

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..én

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..èn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..èn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..en

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..en

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..énič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..eník

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..enj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ênje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..enje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..énji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..enji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..énten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ér

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..êr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..er

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..êra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..eríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ést

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..est

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ét

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..étum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ev..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..evec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..éven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..evík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..evít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..évje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..evje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..evkast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..evski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ézen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..éž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ež

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ežán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ežàn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..fág

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..fagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..fêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..fer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..fikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..fikácijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..fíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..filíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..fít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..fób

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..fobíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..fón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..foníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..fór

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..gamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..gén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..geníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..génski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..gnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..gón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..gráf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..grafíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..grám

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..hípsa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..í..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..i..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..iát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ibílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ìč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íč..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..iče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íček

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íčina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..iêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íga

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..iján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ík(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íkast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íkav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ílec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ilíšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ílja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ílka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ílo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..in

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ína

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ínc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ínec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ing

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ínja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ínja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..inja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ínji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ínka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ís(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..išče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ítelj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..itéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ítev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..itíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ítor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..iv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..íven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ivo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..jáč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..jád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ják

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..jak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..jàn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..jar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..jáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..je

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..jek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..jêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..jev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..jev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..jív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..k..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..kaj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..kast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..kinja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..kljast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..kljàt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..krat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..l

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..le

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..lêj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..lèj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..lej

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..li

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..lín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..lít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..líza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..lj..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..lja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ljáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ljàt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ljív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ljúbje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..lóg

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..logíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..má

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..mán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..man

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..maníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..mènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..méter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..mórfen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..n

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..nájst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..nica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ník

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..nik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..nja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ó

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ó

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ø

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ó..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..o..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ø..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ôba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..òč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..òč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ôča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..óh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ój

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..oma

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..onálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..oním

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..onimíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ór

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..or

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..órij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..óst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..óta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ôta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ôv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ôv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..òv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ôven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..oven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ovič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ovík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ovína

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ovít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ôvje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ovje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ôvka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ovka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ôvnat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ovnat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ôvski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ôvstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ovstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..óz

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..óza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ózen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..pát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..patíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..rino..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..s

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..skóp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..skòp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..slôvec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..slôvje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..stát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..sto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..stòp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..stvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..šè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..šen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..šnji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..tek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..téka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..tì

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..típ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..tipíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..tomíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..tor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..trofíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..tvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ú..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..u..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..úc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..úck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..úh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..úh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..úha

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..úlja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..um

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..ún

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

..úr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.