..(á)lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(á)len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(á)lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(á)lna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(á)lo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(á)m

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(á)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(á)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(a)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(á)telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(á)tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(á)va

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(á)vec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(á)ven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(al)íšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(ar)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(átik)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(č)i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(č)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(énc)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(ént)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(éš)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(ev)stvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(évn)at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(évn)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(í)lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(í)len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(í)lja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(í)lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(í)lo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(í)nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(í)telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(í)tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(í)vec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(í)vo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(íln)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(íln)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(íln)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(ín)ski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(n)àt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(n)at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(n)íca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(n)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(n)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(ôv)nik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(š)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(š)nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(š)tvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..(t)je

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..àj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..aj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ák

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ák

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ála

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..alín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..án

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..án

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..àn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..an

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ánd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ánec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ánja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ánje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áns

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ans

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ànt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ánta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ánten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..árh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..aríca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..árij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..aríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..árna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..árnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ást..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..aš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..át

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..át

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..àt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..atíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..átor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..atórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..àv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..av

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ávh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ávh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ávs

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ávš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ávž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ázen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..áža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..bus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..c

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..c(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..can

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..cè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ce

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ce..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..cen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..cija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..čan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..čè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..čè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..če

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..če

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ček

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..čk..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..čk..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..čkan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..dà

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..da

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..da

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..dáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..dàj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..daj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..deset

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..è

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..è

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..é..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..e..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..é(v)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..eát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..éca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..eca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ece

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..èč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..èč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..êjec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..êjši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ejši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..éla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..elj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..elj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ém

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..em

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..emíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..én

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..én

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..èn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..èn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..en

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..en

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..énič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..eník

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..enj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ênje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..enje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..énji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..enji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..énten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ér

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..êr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..er

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..êra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..eríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ést

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..est

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ét

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..étum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ev..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..evec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..éven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..evík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..evít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..évje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..evje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..evkast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..evski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ézen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..éž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ež

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ežán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ežàn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..fág

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..fagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..fêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..fer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..fikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..fikácijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..fíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..filíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..fít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..fób

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..fobíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..fón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..foníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..fór

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..gamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..gén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..geníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..génski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..gnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..gón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..gráf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..grafíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..grám

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..hípsa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..í..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..i..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..iát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ibílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ìč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íč..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..iče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íček

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íčina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..iêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íga

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..iján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ík(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íkast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íkav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ílec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ilíšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ílja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ílka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ílo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..in

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ína

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ínc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ínec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ing

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ínja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ínja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..inja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ínji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ínka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ís(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..išče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ítelj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..itéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ítev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..itíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ítor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..iv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..íven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ivo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..jáč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..jád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ják

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..jak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..jàn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..jar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..jáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..je

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..jek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..jêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..jev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..jev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..jív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..k..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..kaj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..kast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..kinja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..kljast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..kljàt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..krat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..l

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..le

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..lêj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..lèj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..lej

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..li

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..lín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..lít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..líza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..lj..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..lja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ljáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ljàt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ljív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ljúbje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..lóg

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..logíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..má

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..mán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..man

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..maníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..mènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..méter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..mórfen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..n

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..nájst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..nica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ník

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..nik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..nja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ó

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ó

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ø

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ó..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..o..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ø..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ôba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..òč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..òč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ôča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..óh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ój

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..oma

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..onálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..oním

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..onimíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ór

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..or

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..órij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..óst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..óta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ôta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ôv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ôv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..òv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ôven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..oven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ovič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ovík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ovína

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ovít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ôvje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ovje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ôvka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ovka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ôvnat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ovnat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ôvski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ôvstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ovstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..óz

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..óza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ózen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..pát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..patíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..rino..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..s

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..skóp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..skòp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..slôvec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..slôvje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..stát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..sto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..stòp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..stvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..šè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..šen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..šnji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..tek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..téka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..tì

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..típ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..tipíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..tomíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..tor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..trofíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..tvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ú..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..u..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..úc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..úck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..úh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..úh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..úha

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..úlja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..um

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..ún

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

..úr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 21. 3. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.