..(á)lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(á)len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(á)lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(á)lna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(á)lo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(á)m

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(á)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(á)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(a)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(á)telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(á)tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(á)va

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(á)vec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(á)ven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(al)íšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(ar)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(átik)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(č)i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(č)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(énc)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(ént)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(éš)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(ev)stvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(évn)at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(évn)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(í)lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(í)len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(í)lja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(í)lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(í)lo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(í)nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(í)telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(í)tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(í)vec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(í)vo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(íln)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(íln)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(íln)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(ín)ski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(n)àt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(n)at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(n)íca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(n)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(n)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(ôv)nik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(š)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(š)nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(š)tvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..(t)je

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..àj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..aj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ák

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ák

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ála

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..alín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..án

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..án

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..àn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..an

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ánd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ánec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ánja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ánje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áns

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ans

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ànt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ánta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ánten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..árh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..aríca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..árij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..aríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..árna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..árnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ást..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..aš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..át

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..át

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..àt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..atíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..átor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..atórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..àv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..av

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ávh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ávh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ávs

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ávš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ávž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ázen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..áža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..bus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..c

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..c(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..can

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..cè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ce

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ce..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..cen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..cija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..čan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..čè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..čè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..če

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..če

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ček

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..čk..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..čk..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..čkan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..dà

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..da

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..da

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..dáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..dàj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..daj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..deset

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..è

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..è

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..é..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..e..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..é(v)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..eát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..éca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..eca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ece

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..èč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..èč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..êjec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..êjši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ejši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..éla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..elj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..elj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ém

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..em

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..emíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..én

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..én

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..èn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..èn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..en

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..en

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..énič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..eník

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..enj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ênje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..enje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..énji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..enji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..énten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ér

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..êr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..er

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..êra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..eríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ést

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..est

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ét

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..étum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ev..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..evec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..éven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..evík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..evít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..évje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..evje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..evkast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..evski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ézen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..éž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ež

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ežán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ežàn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..fág

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..fagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..fêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..fer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..fikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..fikácijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..fíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..filíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..fít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..fób

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..fobíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..fón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..foníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..fór

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..gamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..gén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..geníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..génski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..gnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..gón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..gráf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..grafíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..grám

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..hípsa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..í..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..i..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..iát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ibílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ìč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íč..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..iče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íček

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íčina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..iêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íga

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..iján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ík(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íkast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íkav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ílec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ilíšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ílja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ílka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ílo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..in

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ína

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ínc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ínec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ing

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ínja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ínja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..inja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ínji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ínka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ís(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..išče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ítelj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..itéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ítev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..itíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ítor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..iv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..íven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ivo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..jáč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..jád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ják

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..jak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..jàn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..jar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..jáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..je

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..jek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..jêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..jev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..jev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..jív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..k..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..kaj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..kast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..kinja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..kljast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..kljàt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..krat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..l

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..le

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..lêj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..lèj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..lej

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..li

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..lín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..lít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..líza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..lj..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..lja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ljáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ljàt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ljív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ljúbje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..lóg

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..logíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..má

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..mán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..man

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..maníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..mènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..méter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..mórfen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..n

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..nájst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..nica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ník

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..nik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..nja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ó

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ó

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ø

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ó..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..o..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ø..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ôba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..òč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..òč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ôča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..óh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ój

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..oma

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..onálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..oním

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..onimíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ór

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..or

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..órij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..óst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..óta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ôta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ôv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ôv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..òv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ôven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..oven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ovič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ovík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ovína

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ovít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ôvje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ovje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ôvka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ovka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ôvnat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ovnat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ôvski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ôvstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ovstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..óz

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..óza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ózen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..pát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..patíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..rino..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..s

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..skóp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..skòp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..slôvec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..slôvje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..stát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..sto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..stòp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..stvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..šè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..šen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..šnji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..tek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..téka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..tì

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..típ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..tipíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..tomíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..tor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..trofíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..tvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ú..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..u..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..úc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..úck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..úh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..úh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..úha

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..úlja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..um

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..ún

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

..úr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 10. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.