.at

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.ba

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.cz

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.de

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.doc

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.docx

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.eu

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.exe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.fr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.gif

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.hr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.html

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.hu

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.it

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.jpg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.pdf

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.rtf

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.si

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.xls

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.xml

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.zip

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Å

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

a. Chr. n.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

A. D.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Abbe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Abbejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Abdíja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Abdíjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ábraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábrahamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

abs.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ac

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ádam

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ádamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Addison

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Addisonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

adm.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

adv.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afgánistan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afganistánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

afganistánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afgánistanec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afgánistanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

afgánistanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afričánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áfrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

áfriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áfroameričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

áfroázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afrodíta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ag

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Agamémnon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Agêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Agêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

agl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

agr.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ah

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ahác

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aháčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ahíl

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ahíles

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ahílov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ajánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ájas

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

akad.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Al

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áladin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Álah

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

álahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Álahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albánija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

albánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

albánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albêrti

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albêrtijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albêrti-Žníderšičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aleksánder Makedónski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aleksánder Névski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aleksánder Véliki

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aleksándrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alemán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alemánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alèš

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alêšev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

álfa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alfónz Módri

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aljóša

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aljóša

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aljóšev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aljóšin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alobróg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alójzij

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alójzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alójzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alp.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alúmen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alzheimer

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alzheimer

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alzheimerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alžírčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alžírec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alžírija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alžírka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alžírski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Am

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

am.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ambár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ambróžič

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ambróžičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

amer.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Američán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Američánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Amêrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

amêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ámon-Rá

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ámor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ámor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ámorjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ámos

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ampêr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ampère

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ampèrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ána Avstríjska

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anamaríja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ána Maríja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anamaríjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ándersen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ándersenov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andóra

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andórčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andórec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andórka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

andórski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andráž

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrážev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrêj iz Lóke

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrêj s Kréte

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrómaha

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrómeda

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andy Warhol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ang.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ángel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ángelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

angl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

angl.-slov.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ángloameričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ángloamêrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ángloamêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ánglosás

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ánglosásinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ánglosáški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Angóla

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Angólčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Angólec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Angólka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

angólski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ánica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áničin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antárktika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antígona

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antón Padovánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antón Puščávnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ántski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anzelm Canterburyjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anžè

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anžétov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apáč

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apáčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

apáški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ápgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ápgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ápgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ápgarjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apollinairov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

apólon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apólon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apolónij z Ródosa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

apr.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

arab.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áres

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Argentína

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Argentínčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Argentínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Argentínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

argentínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

arh.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arhimédov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ariadna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ariadnin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Árktika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arménčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arménec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arménija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arménka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

arménski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Artaud

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Artaudov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Artémida

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Artémis

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

artêriovénski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arthur

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ártur

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Árturjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

As

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Asád

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Asádov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

asist.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ásperger

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áspergerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

astr.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

At

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

AT

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aténa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atkins

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atkinson

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atkinsonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atkinsov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

atlánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atlánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atlantída

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

atlantídski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atrebát

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

atrebátski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Au

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

AUD

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Audrey Hepburn

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áva Gárdner

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

avárski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ávdiovídeo

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ávdiovizuálni

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

avg.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ávgij

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ávgijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avogádro

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avogádrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avróra

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstrálčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstrálec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstrálija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstrálka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

avstrálski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ávstrija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstríjčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstríjec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstríjka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

avstríjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ávstroázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ávstromarksístični

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

avstronézijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ávstro-ógrski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Azerbajdžán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Azerbajdžánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Azerbajdžánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Azerbajdžánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

azerbajdžánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ázija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ázijčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ázijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ázijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Azték

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aztékinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

aztéški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

b

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

b

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

B

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

B

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

b. l.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

b. p.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ba

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Baal

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bába

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bábič

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bábičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Badjúra

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Badjúrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

báfta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahámčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahámec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahámi

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahámka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bahámski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahrájn

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahrájnčan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahrájnčanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bahrájnski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahrein

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bájc

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bájčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bájec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bákh

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bákhos

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bákhus

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bálint

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bálintov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bált

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Báltinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

BAM

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bambár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bambára

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bámbi

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bámbijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bángladeš

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bángladeševčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bángladeševec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bángladeševka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bángladeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barába

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barábov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barbádos

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barbádošan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barbádošanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

barbádoški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bárbara Cêljska

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barbarossa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barbarossov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barilla

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barilla

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barillov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Báruh

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Basedow

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Basedowov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Baudouin de Courtenay

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Baudouinov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Baumannov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bávmanov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bázedovka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bazilísk

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Beaufort

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Beaufortov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bečuánija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bedák

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bedánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bedánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bedánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bedánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Beláč

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Beláčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bélg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

belg.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bélgija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bélgijčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bélgijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bélgijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bélgijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bélgijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belín

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belíze

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belízejčan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belízejčanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

belízejski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belorús

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belorúsija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belorúsinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

belorúski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bénč

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bénčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Benín

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Benínčan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Benínčanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

benínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bénjamin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bénjamin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bernárd Máriborski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bernoulli

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bernoullijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bêrt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bêrt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bés

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bessemer

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bessemerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

béta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Betetto

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Betettov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bethe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bethejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bethe-Weizsäckerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bévc

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bévčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bf

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bh

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bi

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bibl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Billie Holiday

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

biokem.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bíokémični

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

biol.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bissavčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bissavec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bissavka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bissavski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bk

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Blagáj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Blagájev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Blagay

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bláž

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blážev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Blážev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Blážič

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Blážičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bloudek

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bloudkov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòb

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bob Dylan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bocvána

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bocvánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bocvánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bocvánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bocvánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bofór

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bóg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bóg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bogatáj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bogatájev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogínja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bóg Ôče

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bógomir

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bógomirjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bóg Sín

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bóleslav Hrábri

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolg.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolgár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolgárija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolgárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolgárski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolívija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolívijčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolívijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolívijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolívijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boltzmann

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boltzmannov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Booker

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bookerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boole

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boolov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bòr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bôrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bórštnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bórštnikov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bósna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bot.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bowiejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boyle

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boyle-Mariottov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boylov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bôžič

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Božíček

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bôžičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Božíčkov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bôžji

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bôžji

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bq

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Br

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bráhma

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bráhmov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Braille

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Braillov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

brájev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

brájica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Braun

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Braunov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brazílčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brazílec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brazílija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brazílka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

brazílke

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

brazílski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brdávs

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brégar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brégarjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brezmádežna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3277 zadetkov.