.at okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.ba okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.cz okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.de okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.doc okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.docx okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.eu okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.exe okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.fr okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.gif okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.hr okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.html okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.hu okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.it okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.jpg okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.pdf okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.rtf okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.si okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.xls okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.xml okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

.zip okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

á1 á-ja tudi á samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

á2 á samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

á3 á samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Á1 Á-ja tudi Á samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Á2 Á samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Å Å samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

a. Chr. n. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

A. D. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Abbe Abbeja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Abbejev Abbejeva Abbejevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Abdíja Abdíja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Abdíjev Abdíjeva Abdíjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábel1 Ábela samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábel2 Ábela samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábelov Ábelova Ábelovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ábraham ábrahama samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábraham Ábrahama samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábrahamov Ábrahamova Ábrahamovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

abs. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ac Ac samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ádam Ádama samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ádamov Ádamova Ádamovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Addison Addisona samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Addisonov Addisonova Addisonovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

adm. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

adv. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afgánistan Afgánistana samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afganistánčev Afganistánčeva Afganistánčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

afganistánec afganistánca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afgánistanec Afgánistanca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afgánistanka Afgánistanke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

afgánistanski afgánistanska afgánistansko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afričán Afričána samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afričánka Afričánke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áfrika Áfrike samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

áfriški áfriška áfriško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áfroameričán Áfroameričána samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

áfroázijski áfroázijska áfroázijsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Afrodíta Afrodíte samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ag Ag samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Agamémnon Agamémnona samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Agêj Agêja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Agêjev Agêjeva Agêjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

agl. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

agr. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ah Ah samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ahác Aháca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aháčev Aháčeva Aháčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ahíl Ahíla samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ahíles Ahíla samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ahílov Ahílova Ahílovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ajánt Ajánta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ájas Ájasa samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

akad. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Al Al samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áladin Áladina samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Álah Álaha samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

álahov álahova álahovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Álahov Álahova Álahovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alán Alána samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alánski alánska alánsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albánčev Albánčeva Albánčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albánec Albánca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albánija Albánije samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

albánka albánke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albánka Albánke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

albánski albánska albánsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albêrti Albêrtija samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albêrtijev Albêrtijeva Albêrtijevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albêrti-Žníderšičev Albêrti-Žníderšičeva Albêrti-Žníderšičevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aleksánder Makedónski Aleksándra Makedónskega samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aleksánder Névski Aleksándra Névskega samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aleksánder Véliki Aleksándra Vélikega samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aleksándrov Aleksándrova samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alemán Alemána samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alemánski alemánska alemánsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alèš Alêša samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alêšev Alêševa Alêševo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

álfa1 álfe samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alfónz Módri Alfónza Módrega samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aljóša1 Aljóše samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aljóša2 Aljóše samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aljóšev Aljóševa Aljóševo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aljóšin Aljóšina Aljóšino pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alobróg Alobróga samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alójzij Alójzija samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alójzijev alójzijeva alójzijevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alójzijev Alójzijeva Alójzijevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alp. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alúmen alúmna samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alzheimer alzheimerja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alzheimer Alzheimerja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alzheimerjev Alzheimerjeva Alzheimerjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alžírčev Alžírčeva Alžírčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alžírec Alžírca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alžírija Alžírije samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alžírka Alžírke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alžírski alžírska alžírsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Am Am samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

am. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ambár Ambára samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ambróžič Ambróžiča samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ambróžičev Ambróžičeva Ambróžičevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

amer. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Američán Američána samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Američánka Američánke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Amêrika Amêrike samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

amêriški amêriška amêriško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ámon-Rá Ámona-Rája samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ámor ámorja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ámor Ámorja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ámorjev Ámorjeva Ámorjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ámos Ámosa samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ampêr ampêra samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ampère Ampèra samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ampèrov Ampèrova Ampèrovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ána Avstríjska Áne Avstríjske samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anamaríja Anamaríje samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ána Maríja Áne Maríje samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anamaríjin Anamaríjina Anamaríjino pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ándersen Ándersena samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ándersenov Ándersenova Ándersenovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andóra Andóre samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andórčev Andórčeva Andórčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andórec Andórca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andórka Andórke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

andórski andórska andórsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andráž Andráža samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrážev Andráževa Andráževo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrêj Andrêja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrêjev Andrêjeva Andrêjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrêj iz Lóke Andrêja iz Lóke samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrêj s Kréte Andrêja s Kréte samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrómaha Andrómahe samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrómeda1 Andrómede samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andy Warhol Andyja Warhola samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anêj Anêja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anêjev Anêjeva Anêjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ang. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ángel ángela samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ángelov ángelova ángelovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

angl. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

angl.-slov. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ángloameričán Ángloameričána samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ángloamêrika Ángloamêrike samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ángloamêriški ángloamêriška ángloamêriško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ánglosás Ánglosása samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ánglosásinja Ánglosásinje samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ánglosáški ánglosáška ánglosáško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Angóla Angóle samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Angólčev Angólčeva Angólčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Angólec Angólca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Angólka Angólke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

angólski angólska angólsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ánica Ánice samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áničin Áničina Áničino pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ánt Ánta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antárktika Antárktike samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antêj Antêja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antêjev Antêjeva Antêjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antígona Antígone samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antón Padovánski Antóna Padovánskega samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antón Puščávnik Antóna Puščávnika samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ántski ántska ántsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anzelm Canterburyjski Anzelma Canterburyjskega samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anžè Anžéta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Anžétov Anžétova Anžétovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apáč Apáča samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apáčev Apáčeva Apáčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

apáški apáška apáško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ápgar ápgarja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ápgar1 Ápgar samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ápgar2 Ápgar samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ápgarjev Ápgarjeva Ápgarjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apollinairov Apollinairova Apollinairovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

apólon apólona samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apólon Apólona samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apolónij z Ródosa Apolónija z Ródosa samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

apr. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ar Ar samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

arab. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áres Áresa samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Argentína Argentíne samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Argentínčev Argentínčeva Argentínčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Argentínec Argentínca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Argentínka Argentínke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

argentínski argentínska argentínsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

arh. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arhimédov Arhimédova Arhimédovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ariadna Ariadne samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ariadnin Ariadnina Ariadnino pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Árktika Árktike samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arménčev Arménčeva Arménčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arménec Arménca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arménija Arménije samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arménka Arménke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

arménski arménska arménsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Artaud Artauda samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Artaudov Artaudova Artaudovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Artémida Artémide samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Artémis Artémide samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

artêriovénski artêriovénska artêriovénsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arthur Arthur samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ártur Árturja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Árturjev Árturjeva Árturjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

As As samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Asád Asáda samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Asádov Asádova Asádovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

asist. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ásperger Áspergerja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áspergerjev Áspergerjeva Áspergerjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

astr. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

At At samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

AT AT samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aténa Aténe samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atkins Atkinsa samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atkinson Atkinsona samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atkinsonov Atkinsonova Atkinsonovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atkinsov Atkinsova Atkinsovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

atlánt atlánta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atlánt Atlánta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atlantída Atlantíde samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

atlantídski atlantídska atlantídsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atrebát Atrebáta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

atrebátski atrebátska atrbátsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Au Au samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

AUD AUD samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Audrey Hepburn Audrey Hepburn samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áva Gárdner Áve Gárdner samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avár Avára samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avárka Avárke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

avárski avárska avársko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ávdiovídeo ávdiovídeo ávdiovídeo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ávdiovizuálni ávdiovizuálna ávdiovizuálno pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

avg. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ávgij Ávgija samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ávgijev Ávgijeva Ávgijevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avogádro Avogádra samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avogádrov Avogádrova Avogádrovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avróra Avróre samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstrálčev Avstrálčeva Avstrálčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstrálec Avstrálca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstrálija Avstrálije samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstrálka Avstrálke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

avstrálski avstrálska avstrálsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ávstrija Ávstrije samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstríjčev Avstríjčeva Avstríjčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstríjec Avstríjca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avstríjka Avstríjke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

avstríjski avstríjska avstríjsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ávstroázijski ávstroázijska ávstroázijsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ávstromarksístični ávstromarksístična ávstromarksístično pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

avstronézijski avstronézijska avstronézijsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ávstro-ógrski ávstro-ógrska ávstro-ógrsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Azerbajdžán Azerbajdžána samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Azerbajdžánčev Azerbajdžánčeva Azerbajdžánčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Azerbajdžánec Azerbajdžánca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Azerbajdžánka Azerbajdžánke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

azerbajdžánski azerbajdžánska azerbajdžánsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ázija Ázije samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ázijčev Ázijčeva Ázijčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ázijec Ázijca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ázijka Ázijke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ázijski ázijska ázijsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Azték Aztéka samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aztékinja Aztékinje samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

aztéški aztéška aztéško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

b1 b-ja tudi b samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

b2 b samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

B1 B-ja tudi B samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

B2 B samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

b. l. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

b. p. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ba Ba samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Baal Baala samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bába bábe samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bábič Bábiča samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bábičev Bábičeva Bábičevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Badjúra Badjúre samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Badjúrov Badjúrova Badjúrovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

báfta báfte samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahámčev Bahámčeva Bahámčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahámec Bahámca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahámi Bahámov množinski samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahámka Bahámke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bahámski bahámska bahámsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahrájn Bahrájna samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahrájnčan Bahrájnčana samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahrájnčanka Bahrájnčanke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bahrájnski bahrájnska bahrájnsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bahrein Bahreina samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bájc Bájca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bájčev Bájčeva Bájčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bájec Bájca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bákh Bákha samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bákhos Bákha samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bákhus Bákha samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bálint Bálinta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bálintov Bálintova Bálintovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bált Bálta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Báltinja Báltinje samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

BAM BAM samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bambár Bambára samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bambára Bambáre samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bámbi Bámbija samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bámbijev Bámbijeva Bámbijevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bángladeš Bángladeša samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bángladeševčev Bángladeševčeva Bángladeševčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bángladeševec Bángladeševca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bángladeševka Bángladeševke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bángladeški bángladeška bángladeško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barába Barábe samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barábov Barábov Barábovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barbádos Barbádosa samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barbádošan Barbádošana samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barbádošanka Barbádošanke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

barbádoški barbádoška barbádoško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bárbara Cêljska Bárbare Cêljske samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barbarossa Barbarosse samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barbarossov Barbarossova Barbarossovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barilla1 Barille samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barilla2 Barille samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barillov Barillova Barillovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barr1 Barra samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barr2 Barr samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Báruh Báruha samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Basedow Basedowa samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Basedowov Basedowova Basedowovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Baudouin de Courtenay Baudouina de Courtenayja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Baudouinov Baudouinova Baudouinovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Baumannov Baumannova Baumannovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bávmanov bávmanova bávmanovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bázedovka bázedovke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bazilísk bazilíska samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Beaufort Beauforta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Beaufortov Beaufortova Beaufortovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bečuánija Bečuánije samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bedák bedáka samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bedánčev bedánčeva bedánčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bedánčev Bedánčeva Bedánčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bedánec bedánca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bedánec Bedánca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Beláč Beláča samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Beláčev Beláčeva Beláčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bélg Bélga samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

belg. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bélgija Bélgije samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bélgijčev Bélgijčeva Bélgijčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bélgijec bélgijca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bélgijec Bélgijca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bélgijka Bélgijke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bélgijski bélgíjska bélgíjsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belín Belína samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belíze Belízeja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belízejčan Belízejčana samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belízejčanka Belízejčanke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

belízejski belízejska belízejsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belorús Belorúsa samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belorúsija Belorúsije samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Belorúsinja Belorúsinje samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

belorúski belorúska belorúsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bénč Bénča samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bénčev Bénčeva Bénčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Benín Benína samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Benínčan Benínčana samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Benínčanka Benínčanke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

benínski benínska benínsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bénjamin bénjamina samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bénjamin Bénjamina samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bernárd Máriborski Bernárda Máriborskega samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bernoulli Bernoullija samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bernoullijev Bernoullijeva Bernoullijevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bêrt bêrta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bêrt Bêrta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bés bésa samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bessemer Bessemerja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bessemerjev Bessemerjeva Bessemerjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

béta béte samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Betetto Betetta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Betettov Betettova Betettovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bethe Betheja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bethejev Bethejeva Bethejevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bethe-Weizsäckerjev Bethe-Weizsäckerjeva Bethe-Weizsäckerjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bévc Bévca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bévčev Bévčeva Bévčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bf Bf samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bh Bh samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bi Bi samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bibl. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Billie Holiday Billie Holiday samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

biokem. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bíokémični bíokémična bíokémično pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

biol. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bissavčev Bissavčeva Bissavčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bissavec Bissavca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bissavka Bissavke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bissavski bissavska bissavsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bk Bk samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bl. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Blagáj Blagája samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Blagájev Blagájeva Blagájevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Blagay Blagaya samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bláž Bláža samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blážev bláževa bláževo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Blážev Bláževa Bláževo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Blážič Blážiča samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Blážičev Blážičeva Blážičevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bloudek Bloudka samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bloudkov Bloudkova Bloudkovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòb bôba samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bob Dylan Boba Dylana samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bocvána Bocváne samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bocvánčev Bocvánčeva Bocvánčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bocvánec Bocvánca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bocvánka Bocvánke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bocvánski bocvánska bocvánsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bofór bofóra samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bóg bogá samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bóg Bogá samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bogatáj Bogatája samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bogatájev Bogatájeva Bogatájevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogínja bogínje samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bóg Ôče Bogá Očéta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bógomir Bógomirja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bógomirjev Bógomirjeva Bógomirjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bóg Sín Bogá Sína samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bóleslav Hrábri Bóleslava Hrábrega samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolg. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolgár Bolgára samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolgárija Bolgárije samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolgárka Bolgárke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolgárski bolgárska bolgársko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolívija Bolívije samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolívijčev Bolívijčeva Bolívijčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolívijec Bolívijca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolívijka Bolívijke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolívijski bolívijska bolívijsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boltzmann Boltzmann samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boltzmannov Boltzmannova Boltzmannovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Booker Bookerja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bookerjev Bookerjeva Bookerjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boole Boola samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boolov Boolova Boolovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bòr Bôra samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bôrov Bôrova Bôrovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bórštnik Bórštnika samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bórštnikov Bórštnikova Bórštnikovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bósna Bósne samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bot. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bowiejev Bowiejeva Bowiejevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boyle Boyla samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boyle-Mariottov Boyle-Mariottova Boyle-Mariottovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Boylov Boylova Boylovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bôžič Bôžiča samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Božíček  Božíčka samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bôžičev Bôžičeva Bôžičevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Božíčkov Božíčkova Božíčkovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bôžji bôžja bôžje pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bôžji Bôžja Bôžje pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bq Bq samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Br Br samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bráhma Bráhme samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bráhmov Bráhmova Bráhmovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Braille Brailla samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Braillov Braillova Braillovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

brájev brájeva brájevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

brájica brájice samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Braun Brauna samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Braunov Braunova Braunovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brazílčev Brazílčeva Brazílčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brazílec Brazílca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brazílija Brazílije samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brazílka Brazílke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

brazílke brazílk množinski samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

brazílski brazílska brazílsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brdávs  Brdávsa samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brégar Brégarja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brégarjev Brégarjeva Brégarjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Brezmádežna Brezmádežne samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3277 zadetkov.