a

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ába

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àbadon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ábas

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

abc

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

abecedárium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

abecéski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábelov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àbia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àbiašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àbiud

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àbjatar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábraham

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ábrahamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àbšalom

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àbšolonov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ádam

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ádamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ádjektivum

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

adjutórium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

adomáš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Adriánci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

adriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ádvenski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aétius

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áfrika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

afrikánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ágar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Agéjta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ágnec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ágnecov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ágnečec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ágneš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

agoštánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ágošton

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Águstič

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àh

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àhah

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ahaínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ahája

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aház

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ahím

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ájati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Akèldama

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àko

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

akóuv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ákvila

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Akviléja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alabàštrom

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Albánija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

áldov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

áldüvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

aldüvàti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aleksánder

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aleksàndria

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aleksandriánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

aleksandriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aleksandrínuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alelúja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

álfa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alféuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Alféušov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ali

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alkorán

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Álmos

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

álmošnja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

álmoštvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

alóeš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ambrúš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àmen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Amèrika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

amerikánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ametìstuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aminadáb

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ámon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Amonitánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ámoš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ána

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ànaniaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ànaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andráš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrášin

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrášov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andrášovo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Andréjci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

andréšček

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àngjel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àngjelček

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àngjelski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àngjelvarüváč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Angliánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

angliánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àngliuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Angliùško

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

anglùški

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ani

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antikrìstuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antikrìstušov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antiòhija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antìpaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Antóni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àpa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àpatica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

apatníja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àpatur

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àpiušov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àpokalipsis

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apòlion

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apòlos

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Apòlošov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

apòštol

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

apòštolski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

apoštòlstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arabiánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arábija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

arabínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àram

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

árenda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

areopág

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Areopagìta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

arestànt

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

arèšt

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

áreštvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

arhángjel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

arhàngjelski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àrhelauš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

arhiepískopuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ariánuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arimatía

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

armádia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

armalìšta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

armeniánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Árnulf

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áron

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Áronov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

áronski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arpád

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Arpádov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

artìkuluš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ása

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àserski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

asiriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atanáziuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àtelkuza

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Aténa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Atenašánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

atenašánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Athenaeum

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àtila

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àtilov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àuersberg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àugsburg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

àugsburski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àugustuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Auguštínuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àurah

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Austriánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

austriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Avárec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Ázija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

azijátski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Àzor

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

ažiánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Báal

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Báalim

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàba

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bábel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bábelski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàbica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Babilónija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

babilónski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàbinski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bábji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bábnji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

báči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

báčki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

báhati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàjati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàjavec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàjca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàjcar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàjcarski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàjcki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bajìlo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bajùsi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàjžolek

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bàkoš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bàlamber

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bálamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

baligáč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

báliš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Balkán pólotok

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàlžam

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàlžamni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bán

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Banát

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bànda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bandèra

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bàndi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bánjski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bànk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bànka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bánstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bánta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bantüvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bantüvàti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bár

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bàrabaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

baràčki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bàrakiašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bárány

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

barát

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

barátanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

barátati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Barbára

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàrbaruš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bárda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bárka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bàrla

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bàrnabaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bàrnabašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

barón

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

barónstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

báršon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

báršonsti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bàrtimeuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bàša

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bášta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bátritel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bátriv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bátriven

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bátrivitel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bátriviti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bátrivno

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bátrivnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bátrivost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bátuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bavárija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bavárkinja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bazìliuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bèatriksa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bèč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bèčan

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bèčka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bèčki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

béčni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bedàča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bedák

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bedásti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bèdra

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bèdro

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Béelzebul

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bèg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

béjli

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

béjsiti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

béjžanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

béjžati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bèlec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bélenje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bèlgrad

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bèlial

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

belìčica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bélika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

béliti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bèlnat

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

beločenáras

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

belójna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bélosívi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Benečán

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bènedek

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

benediktínar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Benétke

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bènjaminov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

benjǘj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

béranje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Berdenìca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Berengár

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bergjùše

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bérmanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bernárd

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bernardínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bèsen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

besnèti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

besnják

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

besnóča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Betánia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

betániánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bèteg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

betegǜvati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

betéžen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

betežlìvost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

betežník

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

betéžnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Betfága

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bethabára

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bethésda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bètlehem

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bètlehemski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bètva

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

betvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Betzájda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bèzovec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bežáj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bíbic

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bìblija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bìbor

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bíc

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bìč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bičǜvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bičǜvati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bík

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bilìca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

biloléjna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bilolén

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bín

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bìrka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

biróuv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bìrovíja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bisnéjnje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bìster

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bìstrički

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bistrína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bìstriti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bìstro

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bistróča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bistrodŕkavec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bístvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bìti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bitínija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bítje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bítje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bítva

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bitvìšče

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bívanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bívati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bívec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bívol

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bívost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bižáj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bižíca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blágo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blagoslávlanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blagoslávlati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blagoslòv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blagoslòven

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blàgoslovìtel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blagoslòviti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blagoslovlenjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blagoslòvno

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blagoslòvnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blànja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blànjica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blàtiti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blàto

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blázen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blazìna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blazìnica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bláznik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blázniti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bláznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blážen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bláženstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bledèti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blédi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bledìčen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blédožúti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bléjati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bléka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blèn

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blísčava

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blísčiti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blísk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blískanjca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blískanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blískati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blisketàti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blisketénje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blíščati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blizávati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blíziti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bližánji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blížati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bližávati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blíženje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blížešnji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bližína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blížiši

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blížnik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blížnji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blóda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blóden

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blóditi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blodjenjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blódnik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blódnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bltinci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

blǘzi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bmski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bnja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòb

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bobén

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bobínki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bobnjáriti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bobòčnoti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòbov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bòčkajov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòdanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòdati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bodávati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bodéčast

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bodéči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bodélj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòdikaj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bodìšče

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòdnoti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bòdonci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bodóuči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bodóust

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogabojàzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogabojàznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogabojéči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogamolìti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bogarodíca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogástvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bògat

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogátec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bógaten

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogátost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogaznánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bógec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogíca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bògme

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogméčiti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogmét

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogojánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bogojína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogolǜbnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogopsǜvec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bogoslòvstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bógšanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bógšati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bóhar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bojàti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bojàzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bojazlívi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bojàznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bójdi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòjdisi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bojéčen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bojéči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòjna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòjni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòjnik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòjovališče

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bojovánje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bojováti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bojovína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bójštvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bojtár

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bojǜvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bojǜvati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bòkrači

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bòldižar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòle

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolénje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolèst

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolèti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolèzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolèzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolèznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bolgárska

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòlši

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòlvan

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolvánčar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolvánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bolvánstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòmblek

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bóoz

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bór

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòr

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòrec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Borèča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

boréči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

borítev

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

borìti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

borjenjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Bòrkovič

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

borlívi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

borójca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

borójčni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

bòrovička

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

borovjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 17. 12. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 14849 zadetkov.