aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

abscizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

abscizíjska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

abscizíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

abscizínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

absolútna pokrôvnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

absolútna značílnica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

absolútna zráčna vlága

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

absolútno zastíranje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

absórpcija vôde

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

absorpcíjska cóna koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

absorpcíjski lásek

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

absorpcíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

abundánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

acêrvul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

acervulárni konidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

acetílglukozamín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

acetíl kòencím Á

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

acidofílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àcíklični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

acikulárna spóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àconálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adaptácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adenín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adenozín dífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adenozín mónofosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adenozín trífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adenozín trífosfatáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adenozín trífosfát sintáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adóksna embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ADP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adúltni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adúltni stádij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adventívna embrioníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adventívna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adventívna kŕpica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adventívna organogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adventívna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

adventívni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aerenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aêrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aeróbne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aêrodinámična upórnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aerofítske álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aêropalinologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aêroplánkton

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aêrotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aerotóp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aêrotropízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

afánoplazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

afílni kserofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aflatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àfótična cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

agamogoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

agamospermíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ágar

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

agg.

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àglikón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aglutinácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àgranulárni kloroplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

agregácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

agregacíjska zvéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

agregacíjski plazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

agregát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

agregírani trák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

agriofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ágrobaktérija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ágrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ágroekologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

agroklavín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ágromeliorácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ágrometeorologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

agronomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ahéna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àhlamidêjski cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

Á-horizónt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ákarodomácij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akcesórni pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akinéta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aklimácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aklimatizácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akrasídi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akrasín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akrasiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akritárhi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akrodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akrokárpni máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akrokóntna obíčkanost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akronemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akropetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akroplástna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akrotoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aksénična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aksénična kultúra álg

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aksiálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aksíla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aksilárni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aksilárni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aksilárno-parietálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aksilárno socvétje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aktín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aktinobaktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aktinocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aktinodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aktinomórfni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aktinoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aktinostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aktívna kíslost tál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aktívna površína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aktívni bíomónitoring

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aktívni rástni vršíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aktívni transpórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akumulacíjski bíoindikátor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akumulacíjski fáktor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akútna fítotóksična koncentrácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akútna poškódba

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

akvaporín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

albédo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

albumín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

albuminózno séme

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

albumínska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alél

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alelopatíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alelopátska snôv

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alevrónska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alevrónsko zŕno

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

álfakarotén

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

álfakarotín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

álfamezosapróbna kakôvostna stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

algárij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

algicíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

algínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

álgna plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

álgno bíogorívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

algologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

áliumska embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alkaloíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alkohólna fermentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alkohólne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alleröd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

allerödski ínterstadiál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alokácija asimilátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alokácija fótosintátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aloksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

álolektotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alomón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alopátrična vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aloplázemska diferenciácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aloploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

álopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alorizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alorízni korenínski sistém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alpigéni géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alpinétum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alpínska drevésna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alpínska gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alpínska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alpínska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alpínski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

álpsko fítogeográfsko obmóčje Slovénije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alternatívno díhanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alternatívno imé

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

alternirajóča filotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

altimontánska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

altimontánski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amanitín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amarílijska réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ameboídna organizacíjska stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

améntum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amerospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amfiatlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amfíbijska rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amfifít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amfifloémska sifonostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amfigástrij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amfimíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amfiploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amfitécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amfitrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amiloídnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amilopektín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amiloplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amilóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amínokislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

amínoóksiócetna kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

AMP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ampelografíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ampleksikávli líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anabióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anafáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anakrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

analítična fítocenolóška tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

analítična vegetacíjska tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

analógnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anamórf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ánanas

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anastomóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anastomózna parafíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anatomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anatomíja kranz

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

andrécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ándrodiécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ándrogamocísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

androgenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

androginíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ándroginofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ándromonoécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anelídna konidiogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anelofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anelokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anemofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anemofílni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anemogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anemogámni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anemohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anemohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ànevploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ànevploídno jêdro

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

angiokárpni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anitrofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anizocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anizofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anizogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anizogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anizohídrična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anizokladíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anizokotilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ànizomérni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anizotomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ànóksični strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ànóksično okólje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anoksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anomocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antárktična flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antárktis

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anténski pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anténsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anteraksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anterídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anterídijska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anteridiofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anterozoíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antibiótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antiklína delítev célic

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antikodón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antimikótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antioksidánt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antipóda

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antipórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antitrópna namestítev lístov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antocián

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antocianidín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antocianín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antocianínski fílter

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antoksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antropofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antropogéna gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antropogéni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antropogéni strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antropohóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antropohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

antropohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ántropozoogéni vplív

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ánul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

anulózna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ánulus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

AOA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

AP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aparéntna fótosintéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apertúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aperturátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálna dominánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálna rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálni aparát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálni meristém koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálni meristém pogánjka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálni meristém stêbla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálni vrát pestíča

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálno-aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikálno zŕnce

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apikulátne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àplanogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àplanospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apofíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apogametíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apokárpni ginécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apokárpni plód

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apokólpij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apomíktični trosnják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apomíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apomórfni znák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apoplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apoplástno prevájanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apoptóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aposporíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apotraheálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apotrópna anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apozícija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apozicíjska rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apresírana vernácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

apresórij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arabinán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arabinogalaktán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arabinoglukán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arabinóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arbúskul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arbuskulárna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arbuskulárne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arbutoídna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arbutoídne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

areál družíne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

areál réžnih pór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

areál rodú

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aréola

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

areolátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

areolírana stéljka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

argilogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arhebaktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arhegónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arhegónijevke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arhegoniofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arhêje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arheobotánika

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arheofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arhespór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arhikárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arídno obmóčje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arídoaktívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arídopasívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

arídotolerántna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

árilus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

árktična flórna régija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

árktični géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

árktični rastlínski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

árktično-alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

árktično-álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

árktično-oreofítski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

árkus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aromátična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

artrokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

artrospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ascidiátni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ascídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

asépsa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aséptična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àsimétrični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àsimétrično dnò lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àsimétrično visôko bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

asimilácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

asimilacíjska laméla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

asimilacíjski parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

asimilacíjsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

asimilát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ásk

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askogéna hífa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askogón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askogónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askohiménijski askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askolokulárni apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askolokulárni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askorbínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askostóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

askostróma

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

áskus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

asociácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

asparagínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aspartát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aspergilín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aspicílijski apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aspidátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

aspirírani píkenjski pár

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àsporogénost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

astrálni míkrotúbul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ástrosklereída

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ataktostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àtípična sekundárna debelítev

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

atlántik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

atlántska flórna provínca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

atlántska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

atlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

atlántsko-mediteránski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

atmosfêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ATP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ATP-aza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ATP-azni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ATP-sintaza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ATP-sintázni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

atranorín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

atropín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

atrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avksotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avksotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avksotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avksozigóta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avríkula

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avstrális

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avstrálska flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtécični máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtoécična glíva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtohtóni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtolíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtomórfna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtonómno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtonómno rástno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtonómno túrgorsko gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtoploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ávtopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ávtospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

ávtotoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

avtotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àzigospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

àzonálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

baktericíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

baktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

baktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bakterioíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

baktêrioklorofíl

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bakteriologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bakteriostátik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bákul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bakulátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

balístospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

balkánski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

balohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bálzam

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bariêrna cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

barjánska tájga

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

barvíti líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazálni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazálni meristém lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazálni tegmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazidiokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazidiól

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazidiolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazidiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazidiospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazifílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazioním

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

bazipetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 4. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6728 zadetkov.