100-métrska smúčarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

100-odstótna zasnežítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

135-métrska smúčarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

180-stopínjski zasúk telésa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

360-stopínjski zasúk telésa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

720-stopínjski zasúk telésa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akcelerácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

áki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akreditácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akrobátska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akrobátski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akrobátski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akrobátsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktuálna drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktuálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktuálna oprijemálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alármni znák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpínec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpiníst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinístična smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinístična smúka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinístična šóla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinístična téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinístična túra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinístične smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinístični smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinístični smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinístični spúst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinístično dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinístično smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinístika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinízem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpínka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpínsko-nórdijska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpínsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska kombinacíjska tékma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska smúčarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska tekmoválna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpske smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpske smúške vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpske várnostne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpske várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski slóg dèskanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski smúčarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski smúčarski sklàd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpsko dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpsko tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alternatívno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alumínijaste lépljene smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amatêrska licénca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amatêrski učítelj smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ambilaterálni dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amortizácija grbín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amortizírati súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amplitúda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

analítična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

analítični načín spoznávanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

analítično-sintétična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

analíza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

analíza snéžnega profíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anatómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anemométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

animacíjsko obdóbje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ánorak

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anticipácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

après-ski

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

A-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àrítmična postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

árlberška šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

árlberška téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

Á-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avalávnčer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ávalung

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtomátska deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtomátske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtomátsko obúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtomátsko sezúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtomátsko zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

b1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

b2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bábje pšêno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

baby vléčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

back country smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

backside obràt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

backside straníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bájta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bájtar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bájtarstvo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

balakláva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

balétna pálica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

balét na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

balétne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

balét v dvojícah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

balístični smúčarski skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bánda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

barométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bárvna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

betón

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bíatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bíatlonec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bíatlonka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bíatlonska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bíatlonska púška

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bíatlonski lók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bíatlonski stádion

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

big air

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

big foot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bigfootke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bílaterálni motórični transfêr

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bíokibernétika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bíomehánika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bíomehánika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bíti v líniji

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bivák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bivakíranje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bivakírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bivák vréča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bK

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

blági smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

blági smúk pošévno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

blažílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

blažíti súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

blóške pogrébne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

blóške smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

blóški smúčarski kôlec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

blóški smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

blóško smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

BMI

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

board slide

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bòb stezà

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bóčna opŕt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bóčna ós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bóčna stremeníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bóčni véter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bóčno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bóčno vzpénjanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

body scanner

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bója

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bóki naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bóki nazáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bók plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bóks

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bolíd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

boot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bórd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bórdanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bórdar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bórdarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bórdati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

box

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

brakáž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

brazdíčje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

brezmembránsko oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

brézov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

brezvétrje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

brízganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

brónasta kolájna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

brúsiti dŕsno plôskev smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

brúsiti smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

brúsni papír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bU

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

búčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

búkov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

búnda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cápa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

célec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

celínski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

céli snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

celodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

celolétna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cénter za obvéščanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

centrifugálna síla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cepín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cêra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

certifikát FÍS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cíciban

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cícibanka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cikloída

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cílj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cíljna aréna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cíljna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cíljna merílna napráva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cíljna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cíljna vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cíljni čàs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cíljni dróg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cíljni prôstor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cíljni skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

C-klína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

COC

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

cókla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

C-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

C-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čakálna vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

časomerílec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

časôvna razlíka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

časôvni pribítek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

časôvni razmík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čebélji vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čeljústne várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čêlka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čêlna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čêlna svetílka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čêlo napóke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čêlo pláznega stôžca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čêlo plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

četŕtfinále

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

četvêrna kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čísti zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čitálnik vozôvnice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

člán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

článica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

člénkasti robník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čŕna smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čŕni snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čŕno-bélo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čŕta nós–koléno–pŕsti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čŕta nós–koléno–stopálo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

čŕtasto odsékana napóka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

d

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

daljáva smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dáljši dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

debelína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

debelína snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

déček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

deformácija smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

deklarírani rádij smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

déklica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

délati tír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

delílna mréža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

deljíva snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

délna zapomnítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

délovna zavóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

délovni podést

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

demonstrácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

demonstrátor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

demonstrátorska vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

demonstrírati lík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

démovŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

denivelácija smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

denivelácija žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

deréznik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

desetérica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèska freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèska freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskanje álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskanje freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskanje freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskanje na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskanje prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskanje zúnaj urejênih próg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskar álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskarka na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskarka prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskar na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskar prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskarska rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskarska zastávica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskarski kolíček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskarski krós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskarski párk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèskati na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

désna plúžna opóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

désna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

désni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

désno pravílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dèščice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

devíški snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálna okončína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálna postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálni kámgarn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálni prestòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálni vlék

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálni zasúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagonálno odpírati várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diagrám višín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

díhanje oblačíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

díla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dílca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dílcati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dílce

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

díle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dinámična raztézna vája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dinámični vzgòn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dinámično ravnotéžje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dinámično vijúganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dinámično vijúganje vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dinámično vijúganje z zarezovánjem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diópter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diréktor tekmovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dirkálne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

disciplína grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

disciplína skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

disciplína slope style

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diskvalificírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

diskvalifikácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dívje smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dnévnik obratovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dnévni začétek obratovánja smučíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dodátna obremenítev snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dodátno zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dolénja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dôlge kŕplje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dôlgi jêrmen

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dól grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dólnja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dolžína lóka HS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dolžína smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dolžína smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dolžína žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dolžnóst legitimíranja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dominántna nôga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dominántna rôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dóping

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dopoldánska smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

doskočíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

doskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

doskòk v počèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

doskòk v télemark

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dostávna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dostòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dostópna smúčarska pót

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

double kink rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dovoljênje za obratovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

down rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drénovci

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dréta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dríčati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drobljênje snegá

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drobnozŕnati snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsáče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsálna téhnika téka na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsálni korák z diagonálnim délom rók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsálni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drséči pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drséči snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsênje s hŕbtom naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsênje s pŕsmi naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drsênje vstrán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drséti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsna cóna tekáških smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsna oblóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsna plôskev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsna plôskev plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsna površína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsna smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsni koeficiènt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕsni vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drúga sêrija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drúga vôžnja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drúgi ték

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

drugôtni pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

družínska smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕža skakálca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dŕža smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

držávna smúčarska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

držávni sodník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dúatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

duck stance

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dušílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dušíti vibrácijo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvákrat lómljena tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvanajstêrka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvanájstzóba deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvígnjeni ovínek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvígnjeni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójna álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójna ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójna koníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójna obláčnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójna smúčarska vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójna špíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójna vertikála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójna véz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójna zánka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójni plástični čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvôjni rèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójni sédež

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvójno zasledovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvókanálna plazôvna žôlna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvókorák s hkrátnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvókorák s sòrôčnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvóopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvóopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvorána za smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvóséd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvósédežni bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvósédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvótáktni diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

dvóvŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

e

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

E1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

E2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekípa Á

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekípa B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekípa C

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekípa centrálne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekípa nótranjsko-primórske régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekípa vzhódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekípa zahódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekípni paralélni slálom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekípni sprínt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekípno tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekologíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

eksperimentálni smúčarski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekstrémni kárving

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekstrémni kárving zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekstrémni zarézni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekstrémno dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekstrémno kárving smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekstrémno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ekstrémno zarézno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

elánke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

elástičnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

elektrónska štóparica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

elektrónska tárča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

elektrónska žíčniška vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

elementárna ígra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

elementárna smúčarska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

elementárna smúčarska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ênodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

enójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ênonôžna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ênonôžni odrív

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ênonôžni poskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ênonôžni zdŕs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ênoopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ênoopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ênopálčna rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ênorôčni prijèm dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ênosédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

enôtno smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.