abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.