abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.