(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

(B)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

(B)rz-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

(B)v-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 10. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.