1

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

2

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

3

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

4

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

5

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

6

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

7

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

8

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Á

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

A0

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

A1

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

A2

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

A2+

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

A3

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

A3+

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

A4

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

A4+

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

A5

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

A6

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Abalákovova metóda

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

abalákovovo sidríšče

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

abalákovovo uhó

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ablácija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ABÓ

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

abrazíja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

absolútna višína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

absórber súnka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ábzajl

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ábzajlanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ábzajlati

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

acetilénska svetílka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

AD

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

adaptácija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aeróbna zmogljívost

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aeróbni napòr

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

agordínski króžek prôstega plézanja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ÁÍ

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ájmar

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

AK

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akadémičarka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akadémik

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

áki

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ákia

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aklimatizácija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aklimatizírati se

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akrescénca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aktívni gôrski vodník

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aktívni gôrski vodník z mèdnárodno licénco

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aktívni materiáli

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aktívni ognjeník

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aktívnost plazôv

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aktívno varoválo

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akumulácija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

akútna višínska bolézen

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álgasti svét

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinétum

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpiníst

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístična odpráva

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístična sékcija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístična skupína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístična smér

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístična šóla

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístična túra

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístična vŕvna téhnika

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístični inštrúktor

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístični klúb

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístični odsèk

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístični priprávnik

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístični pristòp

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístični smúčar

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístični tečáj

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístični tečájnik

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístični vodníček

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístični vzpòn

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístično dejánje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístično smúčanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístika

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinístka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpinízem

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpínski čín

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

alpínski pás

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpska léstvica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpska réka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpska smér

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpska smúška véz

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpske smučí

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpski cepín

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpski fén

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpski ledeník

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpski sédežni plezálni pás

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpski slóg

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpski stíl

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

álpsko špórtno plézanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

altiméter

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aluminizírana šotórska stréha

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ambú

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ambulántni vôzel

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amêriška téhnika

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amêriški načín vzpôna

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

amfiteáter

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ànaeróbna zmogljívost

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ànaeróbni napòr

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

analógni višinomér

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

andiníst

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

andinízem

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

andíst

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

andízem

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ándska kápa

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aneroíd

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

anoksíja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

anoksimíja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ánorak

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ánticiklón

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

antrópocentrízem

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ÁO

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

apnénčasta sténa

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

apnénec

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

apretírati

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

apsída

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aretácija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ármafléks

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ármič

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

àsimétrična D-vpónka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

aspirátor

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ástrofólija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

astronávtska fólija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

átak

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

atlétski raztežáj

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

atlétsko plézanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avčínka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avstrálska léstvica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avtohtóna živál, rastlína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avtomátska deréza

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

avtorizírani vodník

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ázimut

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

B1

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

B2

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

B3

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bába

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bábje pšêno

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bájla

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bájtar

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bákla

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bakréna glávica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balerína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balerínca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balerínka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balkón

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balván

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balvaníranje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balvanírati

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balvánska blazína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balvánska umétna sténa

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balvánski problém

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balvánsko plézanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balvánsko plézati

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

balvánsko varovánje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

banána

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

banána ôklo

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

banánasti dvókónični zatìč

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bárasáb

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bárasáhib

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bárje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

barométer

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

básanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

básati se

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bávtica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bázni šôtor

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bázni tábor

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bázno taboríšče

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bêdrna zánka plezálnega pasú

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

béli léd

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bencínski kuhálnik

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bernárd

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bíčev vôzel

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bíkolórka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bílgerijev klín

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

biocenóza

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

biolóška raznovŕstnost

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

biolóško ravnovésje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

biotóp

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bístrica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bívak

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bivakíranje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bivakírati

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bívak opréma

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bívak vréča

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blátni pláz

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bláto

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blažílnik súnka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blestník

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

B-léstvica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blísk

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blížnjica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blodnják

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blodnják razpók

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blók

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

blóške smučí

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bóčna ledeníška gróblja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bóčna opŕt nahŕbtnika

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bóčno varovánje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bója

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bók gôre

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bómba

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bombážna pletenína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bombážna tkanína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bómbica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bóng

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bóranje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bórar

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bórd

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bŕdnica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bŕdo

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bréča

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brég

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bréner

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brêzno

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brezpótje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brezpótnik

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brezrokávnik

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brežína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brikét

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brítvičar

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bruhálnik

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bŕv

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

brzíca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

bugabú

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búlder

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búlder sténa

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

buldríranje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

buldrírati

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búlin vôzel

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búnda

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búrja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

búsola

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cebêjka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

célec

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

célzak

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

CÉN

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cénter sidríšča

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

centrálna smér

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cepín

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cepín kladívo

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

CÉPT

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cévasta lopática cepína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cévasta nogavíca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cévasta plôščica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cévasta zagózda

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cévasti čôk

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cévasti lédni klín

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cévasti lédni viják

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cévasti trák

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cévasti zatìč

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cigára

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ciklón

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cókla

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cóklar

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cóna iztéka plazú

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cóna tŕganja plazú

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

coolmax

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cúg

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cúg-cúg

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cúg na jájca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cvíkati

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

cvíling

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čád

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čájnik

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čàs iskánja ponesréčenca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čàs odkopávanja ponesréčenca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

částni kódeks PZS

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čebúlni sistém obláčenja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čeláda

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čeláda z laringofónom

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čêlka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čêlna kotánja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čêlna ledeníška gróblja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čêlna svetílka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čêlo

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čêlo napóke

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čêpek

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čépica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čér

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

česálna vpónka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čévelj

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

číčka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čísta zíma

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čistílna napráva

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čistína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čísto lédno plézanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čísto plézanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

člénasta deréza

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čôfta

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čŕna píka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čŕni léd

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čŕni snég

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čŕtasta napóka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čúk

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čúkec

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čúkla

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čútara

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čútarica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

čutéča rôka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

D

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dáchsteinski apnénec

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

daljnoglèd

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dáljši pádec

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dámski cepín

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

debelína snéžne odêje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

déber

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

débrska dolína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dédec

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dêdmen

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

degradácija okólja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dehidrácija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dehidríranost

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

délanje smerí

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

délati smér

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

delikátna préčnica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

délo na gôri

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

délo na hríbu

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

delovíšče

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

delujóči ognjeník

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dén

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

deniêr

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

denudácija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

depó

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

deréza

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

desetêrka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

desondêr

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

devétka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

devíška sténa

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

devíški snég

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dèž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dèžna plôha

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

diagonálna póč

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

digitálni kómpas

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

digitálni razdaljemér

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

digitálni višinomér

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dihajóči materiáli

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dihálni aparát

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dihálni balón

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dihálnik

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dílca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dílferjeva téhnika

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dílferjevo préčenje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dílferjev sédež

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dímnik

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dinámična pomóžna vŕvica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dinámična vŕv

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dinámično varovánje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dinámično zaustávljanje pádca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dinámik

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dínema

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

diréktna smér

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

diréktni vstòp

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

diretísima

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dívja živál, rastlína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

divjína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dnévna odjúga

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dnína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dnjáča

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dnó

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dobráva

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dodátna obremenítev

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dokolénka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dól

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dólek

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dólga smér

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dólga vŕv

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dólga zapéstna zánka cepína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dólge hláče

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dôlgi nožáč

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dólič

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dolína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dolínska pregráda

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dolínski ledeník

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dolínski nosáč

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dolínski sklèp

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dolomít

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dolomítna sténa

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dolžína pádca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dopústna obremenítev okólja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dostôp

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dostópna smér

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dovoljênje CÉPT

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dráslja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dŕča

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drénovec

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drevésna mêja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dŕkanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dŕn

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drnìč

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drnína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drobír

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drôbnozŕnati snég

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drséča zapéstna zánka cepína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drséči snég

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drséči vôzel

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drsína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dŕsna plôskev

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drsník

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dŕsni obróč

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dŕsni vôzel

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drúga ponovítev

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drúgi v navézi

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drugôtni pláz

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

drúštveni izlèt

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Dŕži!

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dtex

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Dülferjeva težávnostna léstvica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

duplína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dúškati

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvanajstêrka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvátisočák

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvigálka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvíganje ponesréčenca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvódélna deréza

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvódélni plezálni pás

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvóglávi zatìč

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójček

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójna glávica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójna grebénska opást

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójna karabínska zavóra

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójna obláčnost

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójna osmíca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójna póč

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójna vpónka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójna vŕv

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójna zapéstna zánka cepína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójna zavóra na vpónko

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójni bernárd

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójni dílfer

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójni dvóglávi zatìč

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójni plástični čévelj

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójni ríbiški vôzel

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójni škrípec

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójni vodníški vôzel

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvójno fíksno sidríšče

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvókanálna plazôvna žôlna

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvókolútni škrípček

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvóplástna čeláda

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvóplástna nogavíca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvóplástna šotórska stréha

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvóplástni laminát

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvoránsko plézanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

dvóstránski zatìč

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

D-vpónka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

É

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ED

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ÉÉ

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ÉÉÁ

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

efektívno plézanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ékenštájnka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekléktični vodník

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekologíja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekolóška étika

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekolóška rjúha

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ékosistém

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekscéntrični zatìč

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekspanzíjski klín

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekspedícija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekspedícijski načín napredovánja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekspedícijski načín vzpôna

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekspedicioníst

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekspedicionízem

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

eksponírana préčnica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

eksponírana sténa

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekstenzíjska opórnica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekstrémni smúčar

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekstrémno pobóčje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ekstrémno smúčanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

elegántno plézanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

elegántno plézati

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

eléktrični vrtálnik

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

elíjev ôgenj

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ÊN

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

enájstka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

endemít

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

energétska plôščica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ênodélna deréza

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ênodélni plezálni pás

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

enójček

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

enójna vŕv

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

enójni francóski vôzel

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

enójni škrípec

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

enójni vodníški vôzel

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ênoplástna čeláda

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ênoplástna nogavíca

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ênoplástna šotórska stréha

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ênosédežna žíčnica

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ênozóba deréza

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

ÉNSA

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

erátska skála

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

eritropoéza

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

erozíja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

erozíjski lônec

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

evrópska léstvica nevárnosti plazôv

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

evrópska skála nevárnosti plazôv

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

evrópski plezálni pás TA

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 1. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3599 zadetkov.