1 -- ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

2 -- ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

3 -- ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

4 -- ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

5 -- ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

6 -- ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

7 -- ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

8 -- ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Á  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

A0  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

A1  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

A2  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

A2+  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

A3  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

A3+  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

A4  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

A4+  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

A5  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

A6  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Abalákovova metóda -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abalákovovo sidríšče -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abalákovovo uhó -ega ušésa m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ablácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ABÓ -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abrazíja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

absolútna višína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

absórber súnka -ja -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábzajl -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábzajlanje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábzajlati -am dov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

acetilénska svetílka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

AD -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adaptácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aeróbna zmogljívost -e -i ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aeróbni napòr -ega -ôra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

agordínski króžek prôstega plézanja -ega -žka -- -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ÁÍ -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájmar -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

AK -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akadémičarka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akadémik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áki -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ákia -e m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aklimatizácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aklimatizírati se -am se dov. in nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akrescénca -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aktívni gôrski vodník -ega -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aktívni gôrski vodník z mèdnárodno licénco -ega -ega -a -- -- -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aktívni materiáli -ih -ov m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aktívni ognjeník -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aktívnost plazôv -i -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aktívno varoválo -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akumulácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akútna višínska bolézen -e -e -zni ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álgasti svét -ega svetá m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinétum -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpiníst -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístična odpráva -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístična sékcija -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístična skupína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístična smér -e smerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístična šóla -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístična túra -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístična vŕvna téhnika -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístični inštrúktor -ega -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístični klúb -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístični odsèk -ega -éka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístični priprávnik -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístični pristòp -ega -ópa m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístični smúčar -ega -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístični tečáj -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístični tečájnik -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístični vodníček -ega -čka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístični vzpòn -ega vzpôna m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístično dejánje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístično smúčanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístika -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinístka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpinízem -zma m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpínski čín -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alpínski pás -ega pasú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álpska léstvica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álpska réka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álpska smér -e smerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álpska smúška véz -e -e vezí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álpske smučí -ih -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álpski cepín -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álpski fén -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álpski ledeník -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álpski sédežni plezálni pás -ega -ega -ega pasú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álpski slóg -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álpski stíl -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álpsko špórtno plézanje -ega -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

altiméter -tra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aluminizírana šotórska stréha -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ambú -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ambulántni vôzel -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amêriška téhnika -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amêriški načín vzpôna -ega -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amfiteáter -tra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ànaeróbna zmogljívost -e -i ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ànaeróbni napòr -ega -ôra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analógni višinomér -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andiníst -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andinízem -zma m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andíst -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andízem -zma m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ándska kápa -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aneroíd -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anoksíja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anoksimíja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ánorak -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ánticiklón -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antrópocentrízem -zma m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ÁO -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnénčasta sténa -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnénec -nca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apretírati -am dov. in nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apsída -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aretácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ármafléks -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ármič -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àsimétrična D-vpónka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aspirátor -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ástrofólija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

astronávtska fólija -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

átak -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atlétski raztežáj -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atlétsko plézanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avčínka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avstrálska léstvica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtohtóna živál, rastlína -e -i, -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomátska deréza -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtorizírani vodník -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ázimut -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

B1  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

B2  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

B3  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bába -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bábje pšêno -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bájla -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bájtar -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bákla -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bakréna glávica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balerína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balerínca -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balerínka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balkón -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balván -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balvaníranje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balvanírati -am nedov. in dov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balvánska blazína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balvánska umétna sténa -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balvánski problém -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balvánsko plézanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balvánsko plézati -- -am nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balvánsko varovánje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

banána -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

banána ôklo -- -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

banánasti dvókónični zatìč -ega -ega -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bárasáb -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bárasáhib -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bárje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

barométer -tra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

básanje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

básati se -šem se nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bávtica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bázni šôtor -ega šotóra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bázni tábor -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bázno taboríšče -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bêdrna zánka plezálnega pasú -e -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

béli léd -ega ledú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bencínski kuhálnik -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bernárd -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíčev vôzel -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíkolórka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bílgerijev klín -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biocenóza -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biolóška raznovŕstnost -e -i ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biolóško ravnovésje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biotóp -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bístrica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bívak -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bivakíranje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bivakírati -am nedov. in dov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bívak opréma -- -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bívak vréča -- -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blátni pláz -ega plazú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bláto -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blažílnik súnka -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blestník -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

B-léstvica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blísk -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blížnjica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blodnják -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blodnják razpók -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blók -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blóške smučí -ih -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bóčna ledeníška gróblja -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bóčna opŕt nahŕbtnika -e -i -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bóčno varovánje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bója -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bók gôre -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bómba -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bombážna pletenína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bombážna tkanína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bómbica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bóng -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bóranje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bórar -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bórd -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bŕdnica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bŕdo -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bréča -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brég -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bréner -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brêzno -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezpótje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezpótnik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezrokávnik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brežína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brikét -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brítvičar -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bruhálnik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bŕv brví ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brzíca -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bugabú -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

búlder -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

búlder sténa -- -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

buldríranje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

buldrírati -am nedov. in dov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

búlin vôzel -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

búnda -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

búrja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

búsola -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

 -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cebêjka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

célec -lca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

célzak -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

CÉN -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cénter sidríšča -tra -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

centrálna smér -e smerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cepín -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cepín kladívo -a -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

CÉPT -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cévasta lopática cepína -e -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cévasta nogavíca -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cévasta plôščica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cévasta zagózda -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cévasti čôk -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cévasti lédni klín -ega -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cévasti lédni viják -ega -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cévasti trák -ega trakú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cévasti zatìč -ega -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cigára -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ciklón -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cókla -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cóklar -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cóna iztéka plazú -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cóna tŕganja plazú -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

coolmax -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cúg -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cúg-cúg -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cúg na jájca -a -- -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cvíkati -am nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cvíling -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čád -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čájnik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čàs iskánja ponesréčenca čása -- -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čàs odkopávanja ponesréčenca čása -- -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

částni kódeks PZS -ega -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čebúlni sistém obláčenja -ega -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čeláda -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čeláda z laringofónom -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čêlka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čêlna kotánja -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čêlna ledeníška gróblja -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čêlna svetílka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čêlo -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čêlo napóke -a -- s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čêpek -pka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čépica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čér čerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

česálna vpónka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čévelj -vlja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

číčka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čísta zíma -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čistílna napráva -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čistína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čísto lédno plézanje -ega -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čísto plézanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

člénasta deréza -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čôfta -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čŕna píka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čŕni léd -ega ledú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čŕni snég -ega snegá m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čŕtasta napóka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čúk -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čúkec -kca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čúkla -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čútara -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čútarica -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čutéča rôka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

D -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dáchsteinski apnénec -ega -nca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

daljnoglèd -éda m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dáljši pádec -ega -dca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dámski cepín -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

debelína snéžne odêje -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

déber -bri ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

débrska dolína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dédec -dca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dêdmen -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

degradácija okólja -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dehidrácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dehidríranost -i ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délanje smerí -a -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délati smér -am -- nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

delikátna préčnica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délo na gôri -a -- -- s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délo na hríbu -a -- -- s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

delovíšče -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

delujóči ognjeník -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dén -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

deniêr -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

denudácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

depó -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

deréza -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

desetêrka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

desondêr -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

devétka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

devíška sténa -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

devíški snég -ega snegá m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dèž -já m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dèžna plôha -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diagonálna póč -e počí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálni kómpas -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálni razdaljemér -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálni višinomér -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dihajóči materiáli -ih -ov m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dihálni aparát -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dihálni balón -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dihálnik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dílca -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dílferjeva téhnika -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dílferjevo préčenje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dílferjev sédež -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dímnik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dinámična pomóžna vŕvica -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dinámična vŕv -e vrví ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dinámično varovánje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dinámično zaustávljanje pádca -ega -a -- s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dinámik -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dínema -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktna smér -e smerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktni vstòp -ega -ópa m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diretísima -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dívja živál, rastlína -e -i, -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

divjína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dnévna odjúga -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dnína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dnjáča -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dnó dná s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dobráva -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dodátna obremenítev -e -tve ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dokolénka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dól -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dólek -lka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dólga smér -e smerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dólga vŕv -e vrví ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dólga zapéstna zánka cepína -e -e -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dólge hláče -ih hláč ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dôlgi nožáč -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dólič -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolínska pregráda -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolínski ledeník -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolínski nosáč -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolínski sklèp -ega sklépa m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolomít -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolomítna sténa -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolžína pádca -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dopústna obremenítev okólja -e -tve -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dostôp -ópa m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dostópna smér -e smerí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dovoljênje CÉPT -a -- s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dráslja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dŕča -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drénovec -vca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drevésna mêja -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dŕkanje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dŕn -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drnìč -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drnína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drobír -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drôbnozŕnati snég -a snegá m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drséča zapéstna zánka cepína -e -e -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drséči snég -ega snegá m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drséči vôzel -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drsína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dŕsna plôskev -e -kve ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drsník -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dŕsni obróč -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dŕsni vôzel -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drúga ponovítev -e -tve ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drúgi v navézi -ega -- -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drugôtni pláz -ega plazú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drúštveni izlèt -ega -éta m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Dŕži! 

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dtex -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Dülferjeva težávnostna léstvica -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

duplína -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dúškati -am nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvanajstêrka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvátisočák -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvigálka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvíganje ponesréčenca -a -- s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvódélna deréza -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvódélni plezálni pás -ega -ega pasú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvóglávi zatìč -ega -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójček -čka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójna glávica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójna grebénska opást -e -e opastí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójna karabínska zavóra -e -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójna obláčnost -e -i ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójna osmíca -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójna póč -e počí ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójna vpónka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójna vŕv -e vrví ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójna zapéstna zánka cepína -e -e -e -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójna zavóra na vpónko -e -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójni bernárd -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójni dílfer -ega -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójni dvóglávi zatìč -ega -ega -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójni plástični čévelj -ega -ega -vlja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójni ríbiški vôzel -ega -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójni škrípec -ega -pca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójni vodníški vôzel -ega -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójno fíksno sidríšče -ega -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvókanálna plazôvna žôlna -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvókolútni škrípček -ega -čka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvóplástna čeláda -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvóplástna nogavíca -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvóplástna šotórska stréha -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvóplástni laminát -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvoránsko plézanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvóstránski zatìč -ega -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

D-vpónka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

É -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ED -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ÉÉ -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ÉÉÁ -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

efektívno plézanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ékenštájnka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekléktični vodník -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekologíja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekolóška étika -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekolóška rjúha -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ékosistém -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekscéntrični zatìč -ega -íča m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekspanzíjski klín -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekspedícija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekspedícijski načín napredovánja -ega -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekspedícijski načín vzpôna -ega -a -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekspedicioníst -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekspedicionízem -zma m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eksponírana préčnica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eksponírana sténa -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekstenzíjska opórnica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekstrémni smúčar -ega -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekstrémno pobóčje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekstrémno smúčanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

elegántno plézanje -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

elegántno plézati -- -am nedov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eléktrični vrtálnik -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

elíjev ôgenj -ega -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ÊN -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enájstka -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

endemít -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

energétska plôščica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênodélna deréza -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênodélni plezálni pás -ega -ega pasú m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enójček -čka m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enójna vŕv -e vrví ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enójni francóski vôzel -ega -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enójni škrípec -ega -pca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enójni vodníški vôzel -ega -ega -zla m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênoplástna čeláda -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênoplástna nogavíca -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênoplástna šotórska stréha -e -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênosédežna žíčnica -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênozóba deréza -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ÉNSA -E in -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

erátska skála -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eritropoéza -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

erozíja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

erozíjski lônec -ega -nca m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

evrópska léstvica nevárnosti plazôv -e -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

evrópska skála nevárnosti plazôv -e -e -- -- ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

evrópski plezálni pás TA -ega -ega pasú -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3599 zadetkov.