absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akcelerométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akreditácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aksiálna bátna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aksiálna centrifugálna črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aktivátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akumulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alárm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alfatrón

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

algébra blóčnih diagrámov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

algébra diagrámov potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

algebrájska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

algorítem vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amplitúda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amplitúdni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amplitúdni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amplitúdno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amplitúdno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amplitúdno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analíza glávnih komponént

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analízni instrumènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analogíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analogíja F-I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analogíja F-U

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analogíja síla-napétost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analogíja síla-tók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analógna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analógni elektrónski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analógni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analógni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analógni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analógni signál 0–10 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analógni signál 4–20 mA

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analógni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analógno-digitálni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anemométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aneroídni barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antropocéntrični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antropomórfni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àperiódični odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

areométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

artikulírani robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

asimptótski Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àsinhrónski izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtokorelácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomát

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomatizácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomátsko delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomátsko nastávljanje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomátsko uglaševánje parámetrov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomátsko vódeni vozíček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomátsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtonómni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtonómni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

barométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bárvni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

barvomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bateríja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bátni komprésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bátni ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bázna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

béli šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bencínski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bílineárna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bílineárni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bímetálni termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biolóški sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biosénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bípolárni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blóčna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blóčni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blókovna shéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blókovni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Bódejev diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bônd gráf

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Bourdonova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brême

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

breménska célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezdimenzíjska veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezkrtáčni brezsénzorski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezkrtáčni motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezpilótno letálo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezprekinítveno napájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezudárni preklòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezžíčno sénzorsko omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Brownov šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

CASE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

célostnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cenílka IAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cenílka ISE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cenílka ISTAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cenílka ISTSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cenílka ITAE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cenílka ITSE

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

centralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

centrálni nadzórni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

centrifugálni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cév ánnubar

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

CNC

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

CNC-napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

CNC-stròj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

CNS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Coriolisov merílnik gostôte

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Coriolisov merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cúrkovna cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čàs izravnáve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čàs maksimálnega prevzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

časôvna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

časôvna zakasnítev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

časôvni korák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

časôvni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

časôvni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

časôvni zadŕžek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

časôvno nèspremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

časôvno nèspremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

časôvno normíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

časôvno skalíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

časôvno spremenljívi modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

časôvno spremenljívi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čàs umirítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čàs ustalítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čàs vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čàs vzpôna

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čàs zakasnítve

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čàs zaostájanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

člôvek v simulacíjski zánki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čŕni šúm

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

črpálka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

črpálka z vétrnico

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čutílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dajálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

daljínsko vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Dallova cév

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

DA-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

D-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dead-beat regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

decentralizírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

deduktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

defazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

defuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dejánska vrédnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dekáda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dekodírna napráva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dekompozícija modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

delílni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

delítvena metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délovna tóčka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délovni cíkel

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délovni kontákt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délovno obmóčje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délta impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Dénavit-Hártenbergov zapís

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

detékcija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

detektabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

determinístična optimizacíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

determinístični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

determinístični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

deviacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diádični regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diagnóstika napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diagonálna dominántnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diagonálna kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diagonálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diagrám lége korénov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diagrám potéka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diagrám potéka signálov

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diferenciálni indúktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diferenciálni transformátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diferenciátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diferencírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diferencírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diferencírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diferencírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diferencírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diferencírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diferencírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

difrakcíjska mréžica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálni fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálni izhòd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálni komunikacíjski kanál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálni signál 0–24 V

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálni signálni prenòs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálni signálni procésor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálni simulacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálno-analógni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

digitálno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dimenzíjska analíza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dinámični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dinámični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Diracov impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktna pót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktna vêja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktna zvéza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktni problém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktno delovánje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diskontinuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diskretizácija zvéznega sistéma

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diskrétni dogódek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diskrétni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diskrétni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diskrétni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diskrétni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diskrétni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diskrétni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diskrétno-dogodkôvni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

diskrétno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

disperzíja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

distribuírano vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dízelski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

DLK

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dobávna veríga

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dogódkovni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolóčanje položája

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dominántni pól

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dosegljívi délovni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dosegljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drdránje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dríft

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dŕsni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drúga metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

DSP

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dušênje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dušílni fáktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dušílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dušílni koeficiènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvížni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvófázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójni impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvópoložájni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvópoložájno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvósédežni ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvóstánjski aktuátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvóstánjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eksoskelét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eksperimènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eksperimentálno modelíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekspêrtni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eksterocépcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ekstrapolácijska integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

elástičnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eléktrični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eléktrično omréžje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eléktrohidrávlični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eléktromagnétni merílnik pretóka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eléktromehánski pretvórnik energíje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eléktromotór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eléktropnevmátični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

elemènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

empírično vrednôtenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enáčbe stánj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enáčbni simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enákoprocêntna ventílska karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênofázni izménični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênokoráčna integracíjska metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênokoráčna napôved

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênokoráčna predíkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênosmérni motór s komutátorjem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênosmérni tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtina impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtina povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtina stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtina stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtin impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtin lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtska impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtska povrátna zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtska rámpa

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtska stopníca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtska stopníčna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtska strmína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtski impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enôtski lineárno naraščajóči signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ergonómika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Ethernet

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Eulerjevi kóti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

evolúcijski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fáktor pozábljanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fáza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fazifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázna ravnína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázna razlíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázna rezêrva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázna trajektórija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázni portrét

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázni premík

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázni razlóček

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázni zasúk

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázno nèminimálni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázno popáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázno prehitévanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fázno zaostájanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fílter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fílter UKF

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Fisherjeva informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fízični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fluíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fluorométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fotodetéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fotométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

frekvénca

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

frekvénca dušênega níhanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

frekvénca prehôda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

frekvénca vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

frekvénca zgíbanja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

frekvénčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

frekvénčnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

frekvénčni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

frekvénčni pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

frekvénčni prôstor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

frekvénčni spékter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Frobéniusova kanónična oblíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fúnkcija gostôte verjétnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fúnkcija Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

funkcíjski blóčni diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

funkcíjski blók

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

funkcíjski generátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fuzifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

generátor nakljúčnih števíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

generátorski ojačeválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

genétski algorítem

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

geometríjska prirôčnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gíbka proizvódnja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gibljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

giroskóp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

glávna regulacíjska zánka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

glávni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

globálni mínimum

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

globálni pozícijski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gorívna célica

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gostomér

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

GPS

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gradiêntna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gradník

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

grádnja zemljevída

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gráfični modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gráf povezáv

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gravimétrični merílnik vlážnosti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Hammersteinov modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Hammerstein-Wienerjev modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

háptična simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

háptični prikazoválnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

háptični robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

háptični vmésnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

harmónični pogòn

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Heavisidova fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hibrídna simulácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hibrídni agènt

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hibrídni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hibrídni računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hibrídni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hibrídno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hidrávlična kapacitéta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hidrávlična kapacitívnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hidrávlična upórnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hidrávlična vztrájnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hidrávlični cilínder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hidrávlični motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hidrávlični válj

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hidrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hierárhično vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

higrométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

híperredundántni manipulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

histeréza

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hitróst odzíva

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hkrátna lokalizácija in kartíranje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hòd ventíla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

holístični pristòp

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

holonómični sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

homogéna transformácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

homogéni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

horizónt vódenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

humanoíd

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

humanoídni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Í-člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

identifikabílnost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

identifikácija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

identifikácija mêhkega modéla

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

identifikácija napák

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

identifikácija struktúre

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

IEC-vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

íglični ventíl

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

imitacíjski modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

impedánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

implicítna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

impúlz

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

impúlzna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

impúlzni odzív

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ìndiréktna metóda

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ìndiréktna metóda Ljapúnova

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ìndiréktno programíranje robóta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

indukcíjski motór

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

induktívni bližínski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

induktívni merílnik kótne hitrósti

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

induktívni merílnik nivója

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

induktívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

induktívno sklépanje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

induktosín

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

industríjski krmílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

industríjski računálnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

industríjski regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

industríjski robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

industríjsko vodílo

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

inerciálni navigacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

inerciálni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

inêrcijski navigacíjski sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

inêrcijski sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

informacíjska matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ínfrardéči termométer

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

inheréntna pretóčna karakterístika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

inkrementálni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

inkrementálni kapacitívni merílnik pomíka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

inkrementálni kapacitívni merílnik zasúka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integrácija sénzorjev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integracíjska metóda predíktor-koréktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integracíjska metóda za tógi sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integrálska cenílka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integrálski pobèg

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integrátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integrírna konstánta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integrírni čàs

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integrírni člén

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integrírni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integrírni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integrírni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integrírno ojáčenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

integrírno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

inteligéntni sénzor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

inteligéntno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

interákcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

interaktívni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

interprétrski simulacíjski jêzik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

intervál vzórčenja

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

invêrter

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

invêrzna dinámika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

invêrzna kinemátika

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

invêrzni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

invêrzni Nyquistov diagrám

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

invêrzni problém I

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

invêrzni problém II

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

inženírska dimenzíjska enôta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ionizacíjski merílnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

iónski detéktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Í-regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ìreverzibílni procés

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izdélčni sistém

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izhodíščni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izhódna enáčba

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izhódna funkcionálna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izhódna matríka

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izhódna občutljívostna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izhódna veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izhódna vodljívost

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izhódni kót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izhódni pogréšek

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izhódni signál

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izhódni véktor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izkrívljanje frekvénc

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izménični alternátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izménični tahogenerátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izogíbanje ovíram

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izpeljána dimenzíjska enôta

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

izpeljána veličína

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1753 zadetkov.