3D-mésto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

3D-objékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

4D GIS

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

aêrofotografíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

Agénda 21

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

Agénda Hábitat

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

agóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

agrárno nasélje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

agrárno obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

agrárno prebiválstvo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ákcijsko raziskovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

akomodácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

akrópola

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

aksonometríja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

aktívna fasáda

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

aktívno prebiválstvo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

aktívno pročêlje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ákt o razglasítvi kultúrnega spomeníka

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

akulturácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

akumulacíjski bazén

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

akvárij

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

alêja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

alohtóni prebiválec

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

álpska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ambiènt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ambientálna kakôvost prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

amfiteáter

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

analíza prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

analíza vsebíne

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

anekuména

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

angléški krajínski slóg

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

antropogéna dánost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

antropogéni vplív

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

antropogéno okólje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ántropogeografíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

antropologíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

antropometríja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

apartmájsko stanovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

aplikatívni sistém

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ápsida

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arborétum

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

aréna

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arheolóška dédiščina

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arheolóška ostalína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arheolóški párk

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arheolóški spomeník

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arheolóško najdíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhetíp

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúra mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúrna dédiščina

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúrna dekorácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúrna krajína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúrna ovíra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúrna plástika

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúrna régija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúrni elemènt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúrni načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúrni projékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúrni spomeník

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúrno načrtovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arhitektúrno okrásje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

aritmétična gostôta prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

arkáda

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

armírani betón

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

armíranobetónska konstrúkcija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

armíranobetónski objékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

asimilácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

Aténska lístina

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

atributívni podátek

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

átrij

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

átrijska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

átrijska zazidáva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

átrijski vŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

avditórij

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

aveníja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ávtocésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ávtocéstni prikljúček

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

avtohtóni prebiválec

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ávtokámp

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

baráka

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

barákarsko nasélje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

baróčni párk

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

baróčni vŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bazár

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bazén

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bazílika

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bázna postája za mobílno telefoníjo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bég možgánov

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bég prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bég z dežêle

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

behaviorizem

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

belokránjska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bencínski sêrvis

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

BÉP

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

berljívost mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

betón

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bibliotéka

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bilánca prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bíodiverzitéta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

biolóška čistílna napráva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

biolóška sestáva prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

biolóški odpádek

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

biolóški prirástek prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

biolóško razgradljívi odpádek

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bíomása

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bíorazgradljívi odpádek

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

biótska péstrost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

biótska raznovŕstnost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bívak

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bivalíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

biválna enôta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

biválni vŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

biválno okólje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

blažênje podnébnih spremémb

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bolníšnica

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bórza

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

botánični vŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bôvška híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

brezpôselni

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

brúnarica

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

brútoetážna površína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

brútogostôta stanovánj

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

brútoprostornína stávbe

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

brútotlórisna površína etáže

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

brútotlórisna površína stanovánja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

brútotlórisna površína stávbe

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bŕv

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

bulvár

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

CBD

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

celínske vôde

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

célostna prométna strategíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

célostno načrtovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

célostno prométno načrtovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

célostno várstvo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

celovíta prenôva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

celovíta presója vplívov na okólje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

cenôvno dosegljívo stanovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

cénter mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

cénter za konsolidácijo dostáve

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

centrálna čistílna napráva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

centrálna plínska postája

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

centrálne dejávnosti

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

centrálni regíster prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

centrálnost nasélja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

cérkev

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

césta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

cestíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

céstna ínfrastruktúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

céstna opréma

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

cestnína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

cestnínska postája

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

céstni prikljúček

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

céstno omréžje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

céstno teló

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

CÍAM

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

citizácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

city

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

cóna za péšce

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

coníranje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

CPP

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

CPVO

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

CRP

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

četŕtna skúpnost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

čistílna napráva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

čitljívost mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

členítev prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

členítvena potéza

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

členítveni elemènt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

človéško merílo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

čŕna grádnja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

črpalíšče za vôdo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

črpálna postája

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

daljínsko ogrévanje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

deagrarizácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dédiščina oblikováne naráve

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

degradácija prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

degradírano obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dejánska rába zemljíšča

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dejánsko gíbanje prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

délavska stanovánjska koloníja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

délavsko nasélje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

déležnik

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

délež odpŕtih biválnih površín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

délež prevóznih načínov

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

délež zelênih površín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

délovna síla

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

délovno aktívno prebiválstvo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dél stávbe

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

demografíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

demográfska eksplozíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

demográfska napôved

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

demográfska polítika

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

demográfska prognóza

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

demográfska statístika

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

demográfski prehòd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

demográfski režím

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

demográfsko ogróženo obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dendrolóška narávna vrednôta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

deponíja odpádkov

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

depopulácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

depresívno obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

deruralizácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dezurbanizácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

diagrám osónčenja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

digitálni katástrski načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

digitálni modél reliéfa

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

digitálni modél višín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dijáški dóm

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dislokácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dispêrzna poselítev

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

distribucíjsko energétsko omréžje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dívja grádnja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dívje odlagalíšče odpádkov

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

DKN

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

DLN

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

DMR

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dnévna migrácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dnévna selítev

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dojémanje prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dolénjska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dôlga vás

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dolgoróčni plán óbčine

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dolgoróčni plán Socialístične repúblike Slovénije

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dolgoróčno planíranje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dóm

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

domačíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

domačín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dóm za starêjše

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dopolnílna dejávnost na kmetíji

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dopolnílna grádnja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dopôlnjeni osnútek prostórskega ákta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dopústna izrába prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dostópnost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dozidáva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

DPN

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drenáža

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drevésna narávna vrednôta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drevoréd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drúžbena geografíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drúžbena jávna ínfrastruktúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drúžbena mobílnost prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drúžbena sestáva prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drúžbene dejávnosti

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drúžbeni cénter

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drúžbeni plán

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drúžbeni prôstor

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drúžbeno integratívno mésto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

drúžbeno planíranje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

družínska stanovánjska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

držávna césta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

držávna preglédna kárta Slovénije

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

držávni koordinátni sistém

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

držávni lokacíjski načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

držávni prostórski ákt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

držávni prostórski načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

držávni stratéški prostórski načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

DSPN

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dúpleks

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dvódružínska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dvójček

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dvójni drevoréd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dvójni kozôlec

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dvórec

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dvoríšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dvórni vŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dvósôbno stanovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dvóstanovánjska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

dvóstránski drevoréd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

džámija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekologíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekolóška nesréča

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekolóška psihologíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekolóški ôtok

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekolóško pomémbno obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekonómska migrácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekonómska selítev

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekonómska sestáva prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ékosistém

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekskláva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

éksodus prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

eksplozíja prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekspozícija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekstenzívna zazidáva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekstenzívna zelêna stréha

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

eksteriêr

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

eksternálije

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ekuména

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

elektrárna

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

eléktroenergétsko omréžje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

elektrónsko komunikacíjsko omréžje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

elemènt krajíne

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

emigrácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

emigránt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

emisíjski kupón

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

energétska ínfrastruktúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

energétska izkáznica stávbe

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

energétska učinkovítost stávbe

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

energétski objékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

energétski vír

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

energétsko omréžje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

enkláva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ênodružínska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

enójni drevoréd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

enójni kozôlec

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ênonadstrópna híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ênosôbno stanovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ênostanovánjska híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

enostávni objékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ênostránski drevoréd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

enôta nèpremíčne kultúrne dédiščine

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

enôta urêjanja prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

enôtna klasifikácija objéktov

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

enôtna klasifikácija vŕst objéktov CC-SI 2012

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

EPO

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

erozíjsko obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

estétika prostóra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

EŠD

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

etápna grádnja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

etáža

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

etážna lastnína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

etážna površína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

etážna višína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

etážni lastník

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

etážnost stávbe

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

étnična manjšína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

étnična sestáva prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

étnična skupína

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

étnično obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

étnija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

etnolóška dédiščina

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

etnolóški spomeník

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

evalvácijsko raziskovánje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

evidénca dejánske rábe kmetíjskih in gózdnih zemljíšč

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

evidénca tŕga nèpremičnín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

evidénčna števílka dédiščine

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

évrokoridór

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

Evrópske kultúrne potí

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fáktor gostôte poselítve

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fáktor grádbene prostorníne

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fáktor izkoríščenosti grádbene parcéle

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fáktor izrábe grádbene parcéle

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fáktor izrábe obmóčja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fáktor odpŕtih biválnih površín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fáktor prostórnosti grádbene parcéle

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fáktor stávbne máse

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fáktor zazídanosti grádbene parcéle

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fáktor zazídanosti obmóčja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fáktor zelênih površín

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

FAR

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fasáda

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fízična struktúra mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fontána

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

formálna digitálna oblíka ákta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fórum

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

FPI

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

Franciscêjski katáster

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

FSI

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fúndus

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

fúnkcija gózda

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

funkcíjska preobrázba mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

funkcíjska régija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

funkcíjska zgrádba mésta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

funkcionalístična arhitektúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

funkcionalístični urbanízem

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

funkcionalízem

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

funkcionálna enôta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

funkcionálna klasifikácija nasélij

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

funkcionálna tipologíja nasélij

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

funkcionálna zasnôva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

funkcionálno ovírana oséba

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

funkcionálno zemljíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

FZ

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

FZP

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gabarít objékta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

garáža

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

garsonjêra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

generálni urbanístični plán

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

generátor prométa

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

génius lóci

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gentrifikácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

geodétska tóčka

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

geodétski načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

geodezíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

geografíja nasélij

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

geográfska léga

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

geográfske informácije

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

geográfske koordináte

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

geográfski informacíjski sistém

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

geográfski koordinátni sistém

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

geográfski métapodátki

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

geográfski podátki

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

géokodíranje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

géoportál

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

géosimulacíjski modél

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

géotermálna energíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

GÊRK

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

géto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

getoizácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gíbanje Lépo mésto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gíbanje Učinkovíto mésto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

GÍS

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

GÍS-portál

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

glávna césta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

glávno mésto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gledalíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

globálni navigacíjski sistém

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

golosèk

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gospodárjenje z gozdôvi

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gospodárjenje z odpádki

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gospodárska cóna

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gospodárska dejávnost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gospodárska jávna ínfrastruktúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gospodárska jávna slúžba

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gospodársko nasélje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gospodársko poslópje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gospodínjstvo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gósta zazidáva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gostôta poselítve

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gostôta prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gostôta stanovánjske grádnje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gózd

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gozdárstvo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gózdna ínfrastruktúra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gózdna mêja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gózdna parcéla

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gózdnati prôstor

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gózdni rezervát

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gózdnogojítveni načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gózdnogospodárski načŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gózdnogospodársko obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gózdno zemljíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gózd s posébnim naménom

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

GPS

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grád

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádbena konstrúkcija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádbena línija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádbena mêja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádbena parcéla

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádbeni inšpéktor

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádbeni inženírski objékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádbeni materiál

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádbeni odpádek

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádbeni okóliš

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádbeno dovoljênje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádbenotéhnični pogóji

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádbeno zemljíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gradívo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádnja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grádnja v fázah

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gráfična enôta rábe kmetíjskega zemljíšča

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grajêna ovíra

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grajêni prôstor

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grajêni rób

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grajêno jávno dôbro

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grajêno môrsko jávno dôbro

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grajêno okólje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grajêno vôdno jávno dôbro

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gravitacíjski cénter

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gravitacíjsko obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gravitacíjsko sredíšče

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

gréznica

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grôbno pólje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grózdasta zazidáva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

grúčasta vás

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

GÚP

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

habitát

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hábitus

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hángar

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

heliotêrmična ós

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

helipórt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hidránt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hidrántno omréžje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hídroelektrárna

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hípermárket

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

híperpopulácija

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

híperprôstor

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hipodróm

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hipotétično-deduktívni modél

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

híša

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

híšna števílka

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

híšni vŕt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

híšno čêlo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hítra césta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hlév

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hodljívost

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

horizontálna mobílnost prebiválstva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

horizontálni gabarít objékta

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hôstel

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hotél

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hríbovska kmetíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hrúpna cóna

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

hrúpno obmóčje

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

humáno merílo

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ICOMOS

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

ideálno mésto

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

idêjna zasnôva

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

idêjni projékt

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 2. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2173 zadetkov.