aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abrogácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abrogacíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abrogatívni referéndum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolutio ab actione

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolutio ab instantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútna človékova pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútna nèveljávnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútna síla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútna sódna pristójnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútna večína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútni nújni dédič

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútni véto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútni zastarálni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútno nèsposóbna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútno níčna civílna sôdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútno níčna uprávna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absolútno zagrožêna kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absorpcíjska sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

absorpcíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abstráktna krívda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abstráktna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abstráktna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abstráktna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abstráktna tradícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abstráktna ustavnosódna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abstráktni dejánski stán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abstráktni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abstráktni uprávni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abstráktni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abstráktno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

abstráktno zavarovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

accidentale negotii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

acquis communautaire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

acta iure gestionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

acta iure imperii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

actio confessoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

actio libera in causa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

actio negatoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

actio Pauliana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

actio popularis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

actio Publiciana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

a dáto meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adekvátna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adhezíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adhezíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adhezíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ad hoc árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ad hoc arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ad hoc bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ad hoc sodník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

administrácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

administratívna mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

administratívna ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

administratívna prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

administratívna táksa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

administratívna uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

administratívno brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

admonitívna sánkcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adnotácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adópcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adoptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adoptíranec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adoptívni otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

adoptívni stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

AEO

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

afekcíjska céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

afiliácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

afirmatívna diskriminácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

afirmatívna litiskontestácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agencíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agencíja za zagotávljanje začásnega déla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agencíja za zavaroválni nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agencíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agènt del credere

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agènt provokátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agregátna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agregátna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agregátno povpraševánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agremá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agresíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agresívna vôjna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

agresívno dejánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aide-mémoire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcelerátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akceptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akceptírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcépt meníce

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcéptna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcépt nakazíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcéptni akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcéptni kredít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcéptni nálog

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcépt ponúdbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcesíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcesórna bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcesórna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcesórna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcesórni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcesórni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcesórnost udeléžbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ákcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcíjska svobôda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akcíjski prográm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aklamácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akontácija dávka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akreditácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akreditívna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akreditívna prodája

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akreditívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akreditívni kúp

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akreditívni upravíčenec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akreditívno písmo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akrescénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktíva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna meníčna sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna obréstna méra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna plačílna bilánca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna polítika zaposlovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna procésna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna solidárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna stečájna mása

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna stránka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna stvárna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívna volílna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívni bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívni dávčni subjékt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívni subjékt kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívno iskánje zaposlítve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívno oplemenítenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívno personalitétno načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívno prebiválstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aktívno sòspórništvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ákt mílosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ákt o pristópu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ákt o ratifikáciji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

áktorska kávcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ákt o spremémbi ustáve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ákt o ustanovítvi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ákt uprávnega poslovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akuzatórni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akvizícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

akvizitórno zastáranje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aleatórna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alíbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alikvótni dél

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alimentácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alimentacíjski spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alimênti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

áliud

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alográfska oporóka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alokacíjska učinkovítost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alónža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alotmájska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternatívna kumulácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternatívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternatívna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternatívna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternatívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternatívno glasovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternatívno navezovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternatívno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternatívno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

alternatívno reševánje spôrov

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amandmá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ambasáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ambasádor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amnestíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amnestíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amortizácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amortizácija hipotéke

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amortizácija lístine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amortizácija vrédnostnega papírja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amortizacíjska dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amortizacíjska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amortizacíjska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amortizacíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amortizacíjski odpís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amortizacíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

amortizacíjski sklàd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

analítični dávek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

analogia intra legem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

analogia iuris

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

analogia legis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

analogíja znótraj právnega pravíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anatocízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anéks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aneksíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

angléška klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animus belli gerendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animus contrahendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animus domini

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animus iniurandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animus lucri faciendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animus novandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animus possidendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animus rem sibi habendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animus revocandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

animus testandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ankétna brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ankétna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

a non domino pridobítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anonímna kázenska ovádba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anonímna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anonímni pôrod

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anticipírana dokázna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anticipírani poséstni konstitút

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antidumping

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antidumpinška carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antidumpinška dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antihrétska zastáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antihréza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

antitrúst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anuitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anuitétna obvéznica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anuitétno posojílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

anulatórna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

apatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

apelácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

apoén

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

apostíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

apreciácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aprehénzija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aprehénzijska teoríja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

apropriácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ára

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ára kot odstopnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrabílnost spôra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrárna odločítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrážna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrážna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrážna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrážna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrážni dogôvor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrážni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrážni senát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrážni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrážni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrážni tribunál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrážno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arbitrážno sodíšče

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aretácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

argumènt avtoritéte

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

argumènt hierarhíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

argumènt kronologíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

argumènt precédensa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

argumènt speciálnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

argumentum a cohaerentia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

argumentum a completudine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

argumentum a contrario

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

argumentum a maiori ad minus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

argumentum a minori ad maius

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

argumentum a simili ad simile

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arhipelág

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arhipeláška držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arhipeláška têmeljna čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arhipeláške vôde

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arondácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arrestatorium

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

arria fórmula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ascendénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

asertórna priséga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

asignácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

asignánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

asignát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

asignatár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

àsimétrična zvézna držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

asperacíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

atašé

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

atomístična konkurénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

atrákcija pristójnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

audiatur et altera pars

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aut dedere aut judicare

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avalírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avalíst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

aváns

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

a vísta meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avizírna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avténtična lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avténtična razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avténtično besedílo predpísa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtomátični stabilizátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonomíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonomíja stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonomíja vólje stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómna dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómna investícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómna likvidácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómna pokrájina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómna potróšnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómna régija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómna tarífna kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómna tarífna opustítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómni právni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómni vír délovnega práva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtonómno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtoritárni sistém

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtoritárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtoritatívna razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avtorizírani prevòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorska pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorska stvarítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorski honorár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorsko délo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorskoprávno razmérje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

ávtorsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

avulsio

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

azíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bagatélni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bagatélni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bagatélni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

balotáža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bánčna garancíja brez ugôvora

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bánčna garancíja na pŕvi pozív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bánčni akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bánčni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bánkovec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

barírani čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bárter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

BDP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bég od ravnotéžne céne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

begosúmnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

begúnec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

béla knjíga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

beneficiár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

beneficírana délovna dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

beneficium cohaesionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

beneficium novorum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

beneficium ordinis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

beráčenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

beséda stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

biánko akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

biánko čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

biánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

biánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

biánko posvojítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bigamíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bilánca stánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bilánčna vsôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bilánčni dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bílaterálna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bílaterálni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

biolóški otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

biolóški stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bipatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

birokrátska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bístvena napáka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bístvena sestavína právnega pôsla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bístvena zmogljívost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bístvena zmóta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bístveno zmánjšana prištévnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagájniški čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagájniški zapís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagínja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagó

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagôvna bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagôvna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagôvna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagôvna menjáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagôvna vrédnost denárja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagôvna známka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagôvne rezêrve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagôvni denár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blagôvni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blankétna dispozícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blankétna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blankétno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blížnja oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blížnje soródstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blokáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

blokírani račún

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

BND

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

BNP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bodóča stvár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bodóča škóda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bodóči zakónec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bogástvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bojkót

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bolézen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

boleznína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bóljša dobrína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bolníška odsôtnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bona fides

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bona vacantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bónd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bonitárna lastnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bonitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bonitétna institúcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bonitétna océna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bórzna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bórzna zakljúčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bórzni agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bórzni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bórzni índeks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bórzni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bórzni posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bórzni tečáj

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bórzni tŕg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bout de papier

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

božíčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bránje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

breménsko stánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brezcarínski uvòz

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

breziménska délnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

breziménska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brezpláčna právna pomóč

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brezpôselna oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bróker

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brutissimo proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto domáči proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto investicíjski učínek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto nacionálni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto nacionálni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto nalóžba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto národni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto národni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto pláča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto prejémek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

brúto proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

bypass poslovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carína ad valorem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska deklarácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska klasifikácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska kontróla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska nomenklatúra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska tarífa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska terjátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska vrédnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínska zapóra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski depozít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski dôlg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski dolžník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski kontingènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski orgán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski postópek prôste cóne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski protekcionízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski režím

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski státus blagá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínski zastópnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínsko obmóčje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínsko ozémlje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

carínsko skladíščenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

cassa sconto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

casus belli

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

casus foederis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

causa aquirendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

causa credendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 7. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.