Samostojni izpis sestavka

Ta beseda je bila v slovenščino prevzeta pred kratkim. Če želite, lahko predlagate njen slovenski prevod oz. slovenščini bližji zapis ali pa glasujete za že oddane predloge.
insájder -ja in insider -ja cit. [insájder] m, člov. (á) pog.
1. kdor je vključen v kako skupnost in dobro pozna razmere v njej: Na resnično škodo opozarjajo predvsem insajderji v (še) državnih bankah
2. kdor zlorablja notranje informacije v ustanovi, zlasti finančni, v kateri je zaposlen: Stroga kazen čaka tudi hekerje in insajderje, ki razpečujejo glasbo in filme še pred uradno izdajo
3. delničar, ki ima v lasti več kot deset odstotkov delnic podjetja ali je njegov direktor ali visoki menedžer, ki je tudi materialno odgovoren za poslovanje tega podjetja: Insajderji morajo v ZDA po zakonu svoje namere o prodaji ali nakupu delnic prijaviti agenciji E agl. insider iz inside 'znotraj'
Slovar novejšega besedja
Predlog prevoda Uporabnik Datum
notrnež 1 2 Mejdun 29.10.2014 Prenesi v:
notrež 1 1 Mejdun 29.10.2014 Prenesi v:
znotrajnik, znotrajnica 1 2 SpetZiva 13.10.2015 Prenesi v:
zakulisen 0 3 SpetZiva 13.10.2015 Prenesi v:
notranjik 2 0 Stjepan Jurčić 3.11.2015 Prenesi v:
domačnež 0 2 Barbarca 5.2.2016 Prenesi v:
notrajnež 1 1 panda 11.5.2016 Prenesi v:
bistvenik 0 1 ZaJa 12.5.2016 Prenesi v:
poznalec 1 2 JK 27.6.2016 Prenesi v:
znotranjec/-ica 0 1 Domačin 15.4.2017 Prenesi v:
vnotranjec/-ica 0 1 Domačin 15.4.2017 Prenesi v:
notránjik 0 0 Zvezdoslovec 21.8.2017 Prenesi v:
zalednež 0 0 PaŠ 29.10.2017 Prenesi v:
vključnik 0 0 Šalica 2.11.2017 Prenesi v:
centralnik 0 0 MP 3.11.2017 Prenesi v:
Predlagajte novo besedo!