Samostojni izpis sestavka

Ta beseda je bila v slovenščino prevzeta pred kratkim. Če želite, lahko predlagate njen slovenski prevod oz. slovenščini bližji zapis ali pa glasujete za že oddane predloge.
ready-made1 -- cit. [rêdi-mêjt] m (ȇ-ȇ)
vsakdanji predmet, ki ga umetnik nespremenjenega razglasi za umetniško delo ali uporabi pri njegovi izdelavi: Na steno nasproti vhoda v galerijo je umetnica obesila uokvirjen ready-made, narobe obrnjen prtiček s podobo gradiča E agl. ready-made, prvotno 'narejen, gotov, konfekcijski, tovarniški', iz ready 'pripravljen, gotov' + made 'narejen, izdelan'
    ready-made2 -- v prid. rabi
    ready-made objekt; Ustvarja slikarske objekte, za katere uporablja jedkana ogledala, veliko kovine in ready-made predmete
Slovar novejšega besedja
Predlog prevoda Uporabnik Datum
redimejd 0 1 Matic Ferlan 24.10.2015 Prenesi v:
izgotovljen 4 0 Mejdun 27.10.2015 Prenesi v:
ženared 0 0 Privid 19.10.2016 Prenesi v:
predpripravljen 2 0 Rodoljub Notranjski 13.1.2017 Prenesi v:
Predlagajte novo besedo!