Samostojni izpis sestavka

Ta beseda je bila v slovenščino prevzeta pred kratkim. Če želite, lahko predlagate njen slovenski prevod oz. slovenščini bližji zapis ali pa glasujete za že oddane predloge.
teambuilding1 -a cit. [tímbílding-] m (ȋ-ȋ)
skupek športnih in družabnih programov, ki so namenjeni spodbujanju motivacije skupine, navadno zaposlenih v nekem podjetju: Prednosti uspešnega teambuildinga se kažejo na obeh straneh: zaposleni pridobijo novo znanje in izkušnje, hkrati pa bolje spoznajo sodelavce ter z njimi rešijo morebitne spore in druge komunikacijske težave E agl. teambuilding iz team 'ekipa, moštvo' + tvor. od build 'graditi'
    teambuilding2 -- v prid. rabi
    Teambuilding dogodki vedno bolj postajajo alternativa tradicionalnim letnim srečanjem, ki so si podobna kot jajce jajcu
Slovar novejšega besedja
Predlog prevoda Uporabnik Datum
skuprepitev 0 4 Mejdun 14.11.2014 Prenesi v:
vezikrepitev 0 1 Stjepan Jurčić 25.10.2015 Prenesi v:
vezotvor 3 1 Stjepan Jurčić 25.10.2015 Prenesi v:
vezoplet 0 1 Mejdun 3.11.2015 Prenesi v:
družnik 2 0 Barbarca 5.2.2016 Prenesi v:
ekipanje 1 0 Uroš Ferrari 7.5.2016 Prenesi v:
vezokrep 0 0 JK 28.6.2016 Prenesi v:
skupinogradnja 0 0 Gojmir R. Južnič 14.3.2017 Prenesi v:
veženje 0 0 Domačin 15.4.2017 Prenesi v:
skupinotvor 1 0 Zvezdoslovec 29.6.2017 Prenesi v:
povezotim 0 0 MP 12.1.2018 Prenesi v:
tovarišenje 1 0 jože 1.2.2018 Prenesi v:
Predlagajte novo besedo!