Samostojni izpis sestavka

abalienacíjski -a -o prid. (ȋ)
alienacijski: abalienacijski proces
Slovar slovenskega knjižnega jezika²